tazusb rev 145

Add Polish translations (thanks Pawel Pyrczak)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Thu Jul 25 04:16:21 2013 +0300 (2013-07-25)
parents 842d8bf095b8
children cd6f99198b6c
files Makefile applications/tazusb-box.desktop po/tazusb-box/pl.po po/tazusb/pl.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Tue Apr 23 01:25:20 2013 +0000
   1.2 +++ b/Makefile	Thu Jul 25 04:16:21 2013 +0300
   1.3 @@ -4,7 +4,7 @@
   1.4 PREFIX?=/usr
   1.5 DOCDIR?=/usr/share/doc
   1.6 DESTDIR?=
   1.7 -LINGUAS?=el fr pt_BR
   1.8 +LINGUAS?=el fr pl pt_BR
   1.9 
  1.10 PACKAGE	=	tazusb
  1.11 VERSION	:=	$(shell grep ^VERSION ${PACKAGE} | cut -d '=' -f 2)
   2.1 --- a/applications/tazusb-box.desktop	Tue Apr 23 01:25:20 2013 +0000
   2.2 +++ b/applications/tazusb-box.desktop	Thu Jul 25 04:16:21 2013 +0300
   2.3 @@ -1,10 +1,11 @@
   2.4 [Desktop Entry]
   2.5 -Encoding=UTF-8
   2.6 +Type=Application
   2.7 Name=Create a LiveUSB
   2.8 Name[fr]=Créer un LiveUSB
   2.9 +Name[pl]=Utwórz LiveUSB
  2.10 Name[pt]=Criação de LiveUSB
  2.11 Name[pt_BR]=Criação de LiveUSB
  2.12 +Name[ru]=Создать LiveUSB
  2.13 Exec=tazbox su tazusb-box
  2.14 Icon=usb-creator
  2.15 -Type=Application
  2.16 -Categories=System;
  2.17 +Categories=System;FileSystem;
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/po/tazusb-box/pl.po	Thu Jul 25 04:16:21 2013 +0300
   3.3 @@ -0,0 +1,38 @@
   3.4 +# Polish translation for TazUSB-box package.
   3.5 +# Copyright (C) 2013 SliTaz
   3.6 +# This file is distributed under the same license as the TazUSB package.
   3.7 +# Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
   3.8 +#
   3.9 +msgid ""
  3.10 +msgstr ""
  3.11 +"Project-Id-Version: TazUSB 4.0.1\n"
  3.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  3.13 +"POT-Creation-Date: 2012-05-01 12:51+0200\n"
  3.14 +"PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:36+0100\n"
  3.15 +"Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
  3.16 +"Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
  3.17 +"Language: pl\n"
  3.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  3.19 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  3.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  3.21 +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  3.22 +"X-Poedit-Language: Polish\n"
  3.23 +"X-Poedit-Country: POLAND\n"
  3.24 +"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
  3.25 +
  3.26 +#: tazusb-box:30
  3.27 +msgid "<b>Generate SliTaz LiveUSB media and boot in RAM!</b> Insert a LiveCD into the cdrom drive or use a local ISO image, select the correct device and press OK."
  3.28 +msgstr "<b>Generuje nośnik SliTaz LiveUSB botowalny w pamięci RAM!</b> Włóż LiveCD do napędu cdrom albo użyj lokalnego obrazu ISO, wybierz właściwy nośnik docelowy USB i naciśnij OK."
  3.29 +
  3.30 +#: tazusb-box:50
  3.31 +msgid "No USB media found"
  3.32 +msgstr "Nie znaleziono nośników USB"
  3.33 +
  3.34 +#: tazusb-box:58
  3.35 +msgid "ISO Image:"
  3.36 +msgstr "Obraz ISO:"
  3.37 +
  3.38 +#: tazusb-box:59
  3.39 +msgid "USB Media:"
  3.40 +msgstr "Nośnik USB:"
  3.41 +
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/po/tazusb/pl.po	Thu Jul 25 04:16:21 2013 +0300
   4.3 @@ -0,0 +1,233 @@
   4.4 +# Polish translation for TazUSB package.
   4.5 +# Copyright (C) 2013 SliTaz
   4.6 +# This file is distributed under the same license as the TazUSB package.
   4.7 +# Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
   4.8 +#
   4.9 +msgid ""
  4.10 +msgstr ""
  4.11 +"Project-Id-Version: TazUSB 4.0.1\n"
  4.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  4.13 +"POT-Creation-Date: 2012-05-01 12:51+0200\n"
  4.14 +"PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:36+0100\n"
  4.15 +"Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
  4.16 +"Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
  4.17 +"Language: pl\n"
  4.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  4.19 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  4.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  4.21 +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  4.22 +"X-Poedit-Language: Polish\n"
  4.23 +"X-Poedit-Country: POLAND\n"
  4.24 +"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
  4.25 +
  4.26 +#: tazusb:35
  4.27 +msgid "SliTaz Live USB - Version:"
  4.28 +msgstr "SliTaz Live USB - Wersja:"
  4.29 +
  4.30 +#: tazusb:36
  4.31 +msgid "Usage: "
  4.32 +msgstr "Użycie: "
  4.33 +
  4.34 +#: tazusb:37
  4.35 +msgid "Commands:"
  4.36 +msgstr "Komendy:"
  4.37 +
  4.38 +#: tazusb:38
  4.39 +msgid "Print this short usage."
  4.40 +msgstr "Pokazuje tą krótką informację o użyciu."
  4.41 +
  4.42 +#: tazusb:39
  4.43 +msgid ""
  4.44 +"Write the current filesystem to rootfs.gz.\n"
  4.45 +" \t\tSupported compression: lzma. gzip, none."
  4.46 +msgstr ""
  4.47 +"Zapisuje aktualny system plików do rootfs.gz\n"
  4.48 +" \t\tObsługiwane formaty kompresji: lzma, gzip, none."
  4.49 +
  4.50 +#: tazusb:41
  4.51 +msgid ""
  4.52 +"Format and label device with ext3, ext2 or fat32 filesystem \n"
  4.53 +"        (for LiveUSB or /home). Default is ext3."
  4.54 +msgstr ""
  4.55 +"Formatuj i nadaj etykietę urządzeniowi z systemem plików \n"
  4.56 +" \t\text2, ext3 albo fat32 (dla LiveUSB albo /home).\n"
  4.57 +" \t\tDomyślnie ext3."
  4.58 +
  4.59 +#: tazusb:43
  4.60 +msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from the LiveCD."
  4.61 +msgstr "Generuje botowalny LiveUSB używając pliki z LiveCD."
  4.62 +
  4.63 +#: tazusb:44
  4.64 +msgid "Create or recreate and activate additional swap memory."
  4.65 +msgstr "Tworzy albo odnawia i aktywuje pamięć swap."
  4.66 +
  4.67 +#: tazusb:45
  4.68 +msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from ISO file."
  4.69 +msgstr "Generuje botowalny LiveUSB używając plików z obrazu ISO."
  4.70 +
  4.71 +#: tazusb:46
  4.72 +msgid "Remove old backup filesystems to free disk space."
  4.73 +msgstr "Usuwa starą kopię zapasową systemu plików aby zwolnić miejsce."
  4.74 +
  4.75 +#: tazusb:67
  4.76 +msgid "Device to use: "
  4.77 +msgstr "Napęd przeznaczony di użycia: "
  4.78 +
  4.79 +#: tazusb:71
  4.80 +msgid "No specified device or exit."
  4.81 +msgstr "Nie sprecyzowano napędu, albo kończenie."
  4.82 +
  4.83 +#: tazusb:101
  4.84 +#: tazusb:117
  4.85 +msgid "Please specify a label for the partition (TazUSB): "
  4.86 +msgstr "Proszę wprowadzić etykietę dla tablicy partycji (TazUSB): "
  4.87 +
  4.88 +#: tazusb:127
  4.89 +msgid "Please specify a filesystem type ext2, ext3 or fat32 (ext3): "
  4.90 +msgstr "Proszę wprowadzić użyty system plików ext2, ext3 lub fat32 (ext3): "
  4.91 +
  4.92 +#: tazusb:159
  4.93 +#: tazusb:167
  4.94 +msgid "Processing..."
  4.95 +msgstr "Przetwarzanie..."
  4.96 +
  4.97 +#: tazusb:173
  4.98 +msgid ""
  4.99 +"Can't find mkdosfs tool.\\n"
  4.100 +"Would you like to install dosfstools from repository [y/N] ? "
  4.101 +msgstr ""
  4.102 +"Nie można znaleźć narzędzia mkdosfs.\\n"
  4.103 +"Czy chesz zainstalować dosfstools z repozytorium [y/N] ? "
  4.104 +
  4.105 +#: tazusb:198
  4.106 +msgid "Unmounting USB target device..."
  4.107 +msgstr "Odłączanie (unmount) docelowego napędu USB..."
  4.108 +
  4.109 +#: tazusb:206
  4.110 +msgid "Mounting USB target device..."
  4.111 +msgstr "Montowanie docelowego napędu USB..."
  4.112 +
  4.113 +#: tazusb:214
  4.114 +msgid "Mounting cdrom device..."
  4.115 +msgstr "Montowanie napędu cdrom..."
  4.116 +
  4.117 +#: tazusb:225
  4.118 +msgid "Unable to mount cdrom or to find a filesystem on it (rootfs.gz)."
  4.119 +msgstr "Nie można zamontować napędu cdrom, albo znaleźć systemu plików na nim (rootfs.gz)."
  4.120 +
  4.121 +#: tazusb:246
  4.122 +msgid "Mounting "
  4.123 +msgstr "Montowanie "
  4.124 +
  4.125 +#: tazusb:252
  4.126 +msgid "Unable to mount iso or to find a filesystem on it (rootfs.gz)."
  4.127 +msgstr "Nie można zamontować ISO, albo znaleźć systemu plików na nim (rootfs.gz)."
  4.128 +
  4.129 +#: tazusb:260
  4.130 +msgid "Copying needed files from cdrom..."
  4.131 +msgstr "kopiowanie wymaganych plików z napędu cdrom..."
  4.132 +
  4.133 +#: tazusb:323
  4.134 +msgid "Do you want to exit Tazusb or reboot system (Exit/reboot) ? "
  4.135 +msgstr "Czy chcesz zakończyć Tazusb czy zrestartować system (Exit/reboot) ? "
  4.136 +
  4.137 +#: tazusb:358
  4.138 +msgid "Gen swap"
  4.139 +msgstr "Generuj swap"
  4.140 +
  4.141 +#: tazusb:360
  4.142 +msgid ""
  4.143 +"Generate a swap file in /home/swap that will be activated on each boot to have\n"
  4.144 +"more memory available (Empty value to exit).\n"
  4.145 +"\n"
  4.146 +"Swap file in Mb : "
  4.147 +msgstr ""
  4.148 +"Generuj plik swap w /home/swap który będzie aktywowany przy każdym\n"
  4.149 +"uruchomieniu aby było dostępne więcej pamięci (Pusta wartość aby wyjść).\n"
  4.150 +"\n"
  4.151 +"Rozmiar pliku swap w Mb: "
  4.152 +
  4.153 +#: tazusb:366
  4.154 +msgid "Empty value. Exiting..."
  4.155 +msgstr "Pusta wartość. Kończenie..."
  4.156 +
  4.157 +#: tazusb:386
  4.158 +msgid "Clean"
  4.159 +msgstr "Wyczyść"
  4.160 +
  4.161 +#: tazusb:388
  4.162 +msgid "Remove old rootfs.gz.unixtimestamp backup filesystems to free up disk space."
  4.163 +msgstr "Usuń starą kopię zapasową rootfs.gz.unixtimestamp systemu plików aby zwolnić miejsce na dysku."
  4.164 +
  4.165 +#: tazusb:400
  4.166 +msgid "No filesystems selected, exiting..."
  4.167 +msgstr "Nie wybrano systemu plików, kończenie..."
  4.168 +
  4.169 +#: tazusb:420
  4.170 +msgid "Write filesystem"
  4.171 +msgstr "Zapisz system plików"
  4.172 +
  4.173 +#: tazusb:432
  4.174 +msgid "Do you wish to remove the sound card selection (No/yes/exit) ? "
  4.175 +msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia karty dźwiękowej (No/yes/exit) ? "
  4.176 +
  4.177 +#: tazusb:438
  4.178 +msgid "Removing current sound card selection..."
  4.179 +msgstr "Usuwanie aktualnych ustawień karty dźwiękowej..."
  4.180 +
  4.181 +#: tazusb:442
  4.182 +msgid "Keeping current sound card selection..."
  4.183 +msgstr "Zachowywanie aktualnych ustawień karty dźwiękowej..."
  4.184 +
  4.185 +#: tazusb:446
  4.186 +msgid "Do you wish to remove the screen resolution (No/yes/exit) ? "
  4.187 +msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia rozdzielczości ekranu (No/yes/exit) ? "
  4.188 +
  4.189 +#: tazusb:452
  4.190 +msgid "Removing current screen resolution..."
  4.191 +msgstr "Usuwanie aktualnej rozdzielczości ekranu..."
  4.192 +
  4.193 +#: tazusb:455
  4.194 +msgid "Keeping current screen resolution..."
  4.195 +msgstr "Zachowywanie aktualnej rozdzielczości ekranu..."
  4.196 +
  4.197 +#: tazusb:469
  4.198 +msgid "Creating rootfs.gz with lzma compression... "
  4.199 +msgstr "Tworzenie rootfs.gz z kompresją lzma... "
  4.200 +
  4.201 +#: tazusb:473
  4.202 +msgid "Creating rootfs.gz with gzip compression... "
  4.203 +msgstr "Tworzenie rootfs.gz z kompresją gzip... "
  4.204 +
  4.205 +#: tazusb:477
  4.206 +msgid "Creating rootfs.gz without compression... "
  4.207 +msgstr "Tworzenie rootfs.gz bez kompresji... "
  4.208 +
  4.209 +#: tazusb:486
  4.210 +msgid "Moving rootfs.gz to media. Remember to unmount for delayed writes!"
  4.211 +msgstr "Przenoszenie rootfs.gz na nośnik. Ponieważ mogą wystąpić opóźnienia w zapisie, proszę pamiętać aby odmontować urządzenie przed odłączeniem od komputera !"
  4.212 +
  4.213 +#: tazusb:496
  4.214 +msgid "rootfs.gz is located in /"
  4.215 +msgstr "rootfs.gz jest zlokalizowany w /"
  4.216 +
  4.217 +#: tazusb:503
  4.218 +msgid "ENTER to continue..."
  4.219 +msgstr "ENTER aby kontynuować..."
  4.220 +
  4.221 +#: tazusb:509
  4.222 +msgid "Format a device"
  4.223 +msgstr "Formatuj urządzenie"
  4.224 +
  4.225 +#: tazusb:533
  4.226 +msgid "Gen a LiveUSB media"
  4.227 +msgstr "Generuj nośnik LiveUSB"
  4.228 +
  4.229 +#: tazusb:559
  4.230 +msgid "Please specify a valid filename on the command line."
  4.231 +msgstr "Proszę wprowadzć poprawną nazwę pliku w linii poleceń."
  4.232 +
  4.233 +#: tazusb:563
  4.234 +msgid "Copy ISO file to SliTaz LiveUSB media"
  4.235 +msgstr "Kopiuj plik ISO na nośnik SliTaz LiveUSB"
  4.236 +