wok rev 4457

Up: valgrind (3.5.0)
author Paul Issott <paul@slitaz.org>
date Sun Nov 08 14:22:33 2009 +0000 (2009-11-08)
parents 90e89069273c
children fb51aea1e664
files valgrind-dev/receipt valgrind/receipt
line diff
   1.1 --- a/valgrind-dev/receipt	Sun Nov 08 13:18:54 2009 +0000
   1.2 +++ b/valgrind-dev/receipt	Sun Nov 08 14:22:33 2009 +0000
   1.3 @@ -1,7 +1,7 @@
   1.4 # SliTaz package receipt.
   1.5 
   1.6 PACKAGE="valgrind-dev"
   1.7 -VERSION="3.4.1"
   1.8 +VERSION="3.5.0"
   1.9 CATEGORY="development"
  1.10 SHORT_DESC="Valgrind devel files."
  1.11 MAINTAINER="paul@slitaz.org"
  1.12 @@ -13,8 +13,8 @@
  1.13 # Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
  1.14 genpkg_rules()
  1.15 {
  1.16 -	mkdir -p $fs/usr/lib/valgrind/x86-linux
  1.17 +	mkdir -p $fs/usr/lib/valgrind
  1.18 	cp -a $_pkg/usr/include $fs/usr
  1.19 	cp -a $_pkg/usr/lib/pkgconfig $fs/usr/lib
  1.20 -	cp -a $_pkg/usr/lib/valgrind/x86-linux/*.*a $fs/usr/lib/valgrind/x86-linux
  1.21 +	cp -a $_pkg/usr/lib/valgrind/*.*a $fs/usr/lib/valgrind
  1.22 }
   2.1 --- a/valgrind/receipt	Sun Nov 08 13:18:54 2009 +0000
   2.2 +++ b/valgrind/receipt	Sun Nov 08 14:22:33 2009 +0000
   2.3 @@ -1,7 +1,7 @@
   2.4 # SliTaz package receipt.
   2.5 
   2.6 PACKAGE="valgrind"
   2.7 -VERSION="3.4.1"
   2.8 +VERSION="3.5.0"
   2.9 CATEGORY="development"
  2.10 SHORT_DESC="Memory debugger and profiler."
  2.11 MAINTAINER="paul@slitaz.org"
  2.12 @@ -32,5 +32,5 @@
  2.13 	cp -a $_pkg/usr/bin $fs/usr
  2.14 	cp -a $_pkg/usr/lib/valgrind/* $fs/usr/lib/valgrind
  2.15 	# remove static libraries
  2.16 -	rm $fs/usr/lib/valgrind/x86-linux/*.*a	
  2.17 +	rm $fs/usr/lib/valgrind/*.*a	
  2.18 }