wok rev 20121

Remove 3 largest in /usr/share/pixmaps on fs,iso.
author Xander Ziiryanoff <psychomaniak@xakep.ru>
date Sun Oct 15 01:02:51 2017 +0200 (2017-10-15)
parents b1973bbf5267
children bdf3258d1f20
files asunder/receipt asunder/stuff/asunder.desktop sudoku/receipt web-applications/receipt web-applications/stuff/applications/wikipedia.desktop
line diff
   1.1 --- a/asunder/receipt	Sat Oct 14 11:01:32 2017 +0200
   1.2 +++ b/asunder/receipt	Sun Oct 15 01:02:51 2017 +0200
   1.3 @@ -31,4 +31,5 @@
   1.4 {
   1.5 	mkdir -p $fs/usr
   1.6 	cp -a $install/usr/bin $fs/usr
   1.7 +	cd $fs/usr/share/pixmaps ; find -size +4k -delete
   1.8 }
   2.1 --- a/asunder/stuff/asunder.desktop	Sat Oct 14 11:01:32 2017 +0200
   2.2 +++ b/asunder/stuff/asunder.desktop	Sun Oct 15 01:02:51 2017 +0200
   2.3 @@ -18,7 +18,7 @@
   2.4 Comment[sv]=Ett program för att spara spår från en ljudskiva som WAV, MP3, OGG och/eller FLAC.
   2.5 Comment[zh_CN]=一个可以把CD音轨保存成WAV、MP3、OGG或FLAC的程序
   2.6 Exec=asunder
   2.7 -Icon=asunder
   2.8 +Icon=application-x-cd-image
   2.9 StartupNotify=true
  2.10 Categories=AudioVideo;Audio;
  2.11 MimeType=x-content/audio-cdda;
   3.1 --- a/sudoku/receipt	Sat Oct 14 11:01:32 2017 +0200
   3.2 +++ b/sudoku/receipt	Sun Oct 15 01:02:51 2017 +0200
   3.3 @@ -28,5 +28,7 @@
   3.4 Categories=Game;
   3.5 Comment=Sudoku game
   3.6 EOT
   3.7 +
   3.8 +	cd $fs/usr/share/pixmaps ; find -size +4k -delete
   3.9 }
  3.10 
   4.1 --- a/web-applications/receipt	Sat Oct 14 11:01:32 2017 +0200
   4.2 +++ b/web-applications/receipt	Sun Oct 15 01:02:51 2017 +0200
   4.3 @@ -14,4 +14,5 @@
   4.4 {
   4.5 	mkdir -p $fs/usr/share
   4.6 	cp -a stuff/* $fs/usr/share
   4.7 +	cd $fs/usr/share/pixmaps ; find -size +4k -delete
   4.8 }
   5.1 --- a/web-applications/stuff/applications/wikipedia.desktop	Sat Oct 14 11:01:32 2017 +0200
   5.2 +++ b/web-applications/stuff/applications/wikipedia.desktop	Sun Oct 15 01:02:51 2017 +0200
   5.3 @@ -7,5 +7,5 @@
   5.4 Name[ru]=Википедия
   5.5 TryExec=browser
   5.6 Exec=browser http://www.wikipedia.org/
   5.7 -Icon=wikipedia
   5.8 +Icon=tazwikiss
   5.9 Categories=Office;Database;