wok annotate chromaprint/receipt @ rev 21799

Fix chromaprint & guvcview
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Sat Aug 10 13:12:53 2019 +0200 (14 months ago)
parents 2fdd74522103
children
rev   line source
Hans-G?nter@21753 1 # SliTaz package receipt.
Hans-G?nter@21753 2
Hans-G?nter@21753 3 PACKAGE="chromaprint"
Hans-G?nter@21753 4 VERSION="1.4.3"
Hans-G?nter@21753 5 CATEGORY="multimedia"
Hans-G?nter@21753 6 SHORT_DESC="Library that implements a custom algorithm for extracting fingerprints from any audio source."
Hans-G?nter@21753 7 MAINTAINER="developer@slitaz.org"
Hans-G?nter@21753 8 LICENSE="LGPLv2+"
Hans-G?nter@21753 9 WEB_SITE="https://acoustid.org/chromaprint"
Hans-G?nter@21753 10
Hans-G?nter@21753 11 TARBALL="$PACKAGE-$VERSION.tar.gz"
Hans-G?nter@21753 12 WGET_URL="https://github.com/acoustid/$PACKAGE/releases/download/v$VERSION/$TARBALL"
Hans-G?nter@21753 13
pascal@21799 14 DEPENDS="libav gcc83-lib-base"
pascal@21799 15 BUILD_DEPENDS="cmake ffmpeg-dev libgnutls gcc83"
Hans-G?nter@21753 16
Hans-G?nter@21753 17 # Rules to configure and make the package.
Hans-G?nter@21753 18 compile_rules()
Hans-G?nter@21753 19 {
pascal@21799 20 #lavc 55.28.1 (2013-12-11)
pascal@21799 21 sed -i -e 's|avcodec_alloc_frame|av_frame_alloc|' \
pascal@21799 22 -e 's|avcodec_free_frame|av_frame_free|' \
pascal@21799 23 src/audio/ffmpeg_audio_reader.h
Hans-G?nter@21753 24 export CC=gcc-83
Hans-G?nter@21753 25 export CXX=g++-83
Hans-G?nter@21753 26
Hans-G?nter@21753 27 cmake . \
Hans-G?nter@21753 28 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
Hans-G?nter@21753 29 -DBUILD_TOOLS=ON \
Hans-G?nter@21753 30 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr &&
Hans-G?nter@21753 31 make &&
Hans-G?nter@21753 32 make DESTDIR=$DESTDIR install
Hans-G?nter@21753 33 }
Hans-G?nter@21753 34
Hans-G?nter@21753 35 # Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
Hans-G?nter@21753 36 genpkg_rules()
Hans-G?nter@21753 37 {
Hans-G?nter@21753 38 mkdir -p $fs/usr/lib
Hans-G?nter@21753 39
Hans-G?nter@21753 40 cp -a $install/usr/bin $fs/usr
Hans-G?nter@21753 41 cp -a $install/usr/lib/*.so* $fs/usr/lib
Hans-G?nter@21753 42 }