wok annotate mmv/receipt @ rev 18832

Add mmv (move/copy/append/link multiple files)
author Lucas Levrel <llevrel@yahoo.fr>
date Mon Jan 18 21:43:09 2016 +0100 (2016-01-18)
parents
children a77b556923e9
rev   line source
llevrel@18832 1 # SliTaz package receipt.
llevrel@18832 2
llevrel@18832 3 PACKAGE="mmv"
llevrel@18832 4 VERSION="1.01b-18"
llevrel@18832 5 CATEGORY="system-tools"
llevrel@18832 6 SHORT_DESC="Move, copy, append, or link multiple files in one command"
llevrel@18832 7 MAINTAINER="Lucas Levrel <llev@slitaz.org>"
llevrel@18832 8 LICENSE="GPL"
llevrel@18832 9 WEB_SITE="https://packages.debian.org/sid/mmv"
llevrel@18832 10 TARBALL="${PACKAGE}_${VERSION%-*}.orig.tar.gz"
llevrel@18832 11 WGET_URL="http://http.debian.net/debian/pool/main/m/mmv/$TARBALL"
llevrel@18832 12
llevrel@18832 13 DEPENDS=""
llevrel@18832 14 BUILD_DEPENDS=""
llevrel@18832 15
llevrel@18832 16 # Rules to configure and make the package.
llevrel@18832 17 compile_rules()
llevrel@18832 18 {
llevrel@18832 19 wget http://http.debian.net/debian/pool/main/m/mmv/${PACKAGE}_$VERSION.debian.tar.gz
llevrel@18832 20 tar -xzf ${PACKAGE}_$VERSION.debian.tar.gz debian/patches/
llevrel@18832 21 cat debian/patches/series | while read file; do
llevrel@18832 22 patch -p1 < debian/patches/$file
llevrel@18832 23 done
llevrel@18832 24 sed -i '/^CFLAGS/s/=-O2/+=/; /^LDFLAGS/s/-N//' Makefile
llevrel@18832 25 mkdir -p $install/usr/bin $install/usr/share/man/man1
llevrel@18832 26 make && make install
llevrel@18832 27 cd $install/usr/bin
llevrel@18832 28 ln -s mmv mcp
llevrel@18832 29 ln -s mmv mad
llevrel@18832 30 ln -s mmv mln
llevrel@18832 31 }
llevrel@18832 32
llevrel@18832 33 # Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
llevrel@18832 34 genpkg_rules()
llevrel@18832 35 {
llevrel@18832 36 cp -a $install/* $fs
llevrel@18832 37 rm -r $fs/usr/share
llevrel@18832 38 }