wok annotate mmv/receipt @ rev 20645

updated hostapd (2.6 -> 2.7)
author Hans-G?nter Theisgen
date Fri Jan 11 16:39:21 2019 +0100 (20 months ago)
parents 76d0acbe919d
children
rev   line source
llevrel@18832 1 # SliTaz package receipt.
llevrel@18832 2
llevrel@18832 3 PACKAGE="mmv"
llevrel@18832 4 VERSION="1.01b-18"
llevrel@18832 5 CATEGORY="system-tools"
llevrel@18832 6 SHORT_DESC="Move, copy, append, or link multiple files in one command"
llevrel@18832 7 MAINTAINER="Lucas Levrel <llev@slitaz.org>"
llevrel@18832 8 LICENSE="GPL"
llevrel@18832 9 WEB_SITE="https://packages.debian.org/sid/mmv"
llevrel@18832 10 TARBALL="${PACKAGE}_${VERSION%-*}.orig.tar.gz"
llevrel@18832 11 WGET_URL="http://http.debian.net/debian/pool/main/m/mmv/$TARBALL"
pascal@18930 12 EXTRA_SOURCE_FILES="${PACKAGE}_$VERSION.debian.tar.gz"
llevrel@18832 13
llevrel@18832 14 DEPENDS=""
llevrel@18832 15 BUILD_DEPENDS=""
llevrel@18832 16
llevrel@18832 17 # Rules to configure and make the package.
llevrel@18832 18 compile_rules()
llevrel@18832 19 {
pascal@18930 20 wget -O "$SOURCES_REPOSITORY/${PACKAGE}_$VERSION.debian.tar.gz" \
pascal@18930 21 http://http.debian.net/debian/pool/main/m/mmv/${PACKAGE}_$VERSION.debian.tar.gz
pascal@18930 22 tar -xzf $SOURCES_REPOSITORY/${PACKAGE}_$VERSION.debian.tar.gz debian/patches/
llevrel@18832 23 cat debian/patches/series | while read file; do
llevrel@18832 24 patch -p1 < debian/patches/$file
llevrel@18832 25 done
llevrel@18832 26 sed -i '/^CFLAGS/s/=-O2/+=/; /^LDFLAGS/s/-N//' Makefile
llevrel@18832 27 mkdir -p $install/usr/bin $install/usr/share/man/man1
llevrel@18832 28 make && make install
llevrel@18832 29 cd $install/usr/bin
llevrel@18832 30 ln -s mmv mcp
llevrel@18832 31 ln -s mmv mad
llevrel@18832 32 ln -s mmv mln
llevrel@18832 33 }
llevrel@18832 34
llevrel@18832 35 # Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
llevrel@18832 36 genpkg_rules()
llevrel@18832 37 {
llevrel@18832 38 cp -a $install/* $fs
llevrel@18832 39 rm -r $fs/usr/share
llevrel@18832 40 }