tazusb view po/tazusb/pl.po @ rev 195

Update Vietnamese translations (thanks Anh Binh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Thu Jan 19 11:17:23 2017 +0200 (2017-01-19)
parents a0169f6c39b6
children
line source
1 # Polish translation for TazUSB package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the TazUSB package.
4 # Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazUSB 4.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-11-20 00:13+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:36+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: tazusb:34
25 msgid "SliTaz Live USB - Version: %s"
26 msgstr "SliTaz Live USB - Wersja: %s"
28 #: tazusb:36
29 msgid "Usage:"
30 msgstr "Użycie:"
32 #: tazusb:37
33 msgid "%s [command] [compression|device]"
34 msgstr ""
36 #: tazusb:38
37 msgid "Commands:"
38 msgstr "Komendy:"
40 #: tazusb:40
41 msgid "Print this short usage."
42 msgstr "Pokazuje tą krótką informację o użyciu."
44 #: tazusb:41
45 msgid ""
46 "Write the current filesystem to rootfs.gz. Supported compression: lzma, "
47 "gzip, none."
48 msgstr ""
49 "Zapisuje aktualny system plików do rootfs.gz. Obsługiwane formaty kompresji: "
50 "lzma, gzip, none."
52 #: tazusb:42
53 msgid ""
54 "Format and label device with ext4, ext3, ext2 or fat32 filesystem (for "
55 "LiveUSB or /home). Default is ext3."
56 msgstr ""
57 "Formatuj i nadaj etykietę urządzeniowi z systemem plików ext2, ext3, ext4 "
58 "albo fat32 (dla LiveUSB albo /home). Domyślnie ext3."
60 #: tazusb:43
61 msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from the LiveCD."
62 msgstr "Generuje botowalny LiveUSB używając pliki z LiveCD."
64 #: tazusb:44
65 msgid "Create or recreate and activate additional swap memory."
66 msgstr "Tworzy albo odnawia i aktywuje pamięć swap."
68 #: tazusb:45
69 msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from ISO file."
70 msgstr "Generuje botowalny LiveUSB używając plików z obrazu ISO."
72 #: tazusb:46
73 msgid "Remove old backup filesystems to free disk space."
74 msgstr "Usuwa starą kopię zapasową systemu plików aby zwolnić miejsce."
76 #: tazusb:64
77 msgid ""
78 "Please specify the target USB device to %s. You can type 'list' to get a "
79 "list of devices, type 'exit' or give an empty value to exit."
80 msgstr ""
82 #: tazusb:68 tazusb:72
83 msgid "Device to use: "
84 msgstr "Napęd przeznaczony di użycia: "
86 #: tazusb:77
87 msgid "No specified device or exit."
88 msgstr "Nie sprecyzowano napędu, albo kończenie."
90 #: tazusb:91
91 msgid "Unable to find device %s"
92 msgstr ""
94 #: tazusb:108
95 msgid "Please specify a label for the partition (TazUSB): "
96 msgstr "Proszę wprowadzić etykietę dla tablicy partycji (TazUSB): "
98 #: tazusb:117
99 msgid "Please specify a filesystem type ext2, ext3, ext4 or fat32 (ext3): "
100 msgstr ""
101 "Proszę wprowadzić użyty system plików ext2, ext3, ext4 lub fat32 (ext3): "
103 #: tazusb:126
104 msgid "Please specify the filesystem type to %s."
105 msgstr ""
107 #: tazusb:127
108 msgid "Available formats are ext4, ext3(default), ext2 or fat32."
109 msgstr ""
111 #: tazusb:128
112 msgid "Press enter to keep the default value."
113 msgstr ""
115 #: tazusb:130
116 msgid "File system type: "
117 msgstr ""
119 #: tazusb:148 tazusb:156
120 msgid "Processing..."
121 msgstr "Przetwarzanie..."
123 #: tazusb:149 tazusb:157
124 msgid "Label: %s"
125 msgstr ""
127 #: tazusb:162
128 msgid "Can't find %s tool."
129 msgstr "Nie można znaleźć narzędzia %s."
131 #: tazusb:163
132 msgid "Would you like to install %s from repository [y/N]? "
133 msgstr "Czy chesz zainstalować %s z repozytorium [y/N]? "
135 #: tazusb:174
136 msgid "Sorry. Filesystem %s is not supported."
137 msgstr ""
139 #: tazusb:191
140 msgid "Unmounting USB target device..."
141 msgstr "Odłączanie (unmount) docelowego napędu USB..."
143 #: tazusb:200
144 msgid "Mounting USB target device..."
145 msgstr "Montowanie docelowego napędu USB..."
147 #: tazusb:209
148 msgid "Mounting CD-ROM device..."
149 msgstr "Montowanie napędu CD-ROM..."
151 #: tazusb:221
152 msgid "Unable to mount CD-ROM or to find a filesystem on it (%s)."
153 msgstr ""
154 "Nie można zamontować napędu CD-ROM, albo znaleźć systemu plików na nim (%s)."
156 #: tazusb:243
157 msgid "Mounting %s..."
158 msgstr "Montowanie %s..."
160 #: tazusb:248
161 msgid "Unable to mount ISO or to find a filesystem on it (%s)."
162 msgstr "Nie można zamontować ISO, albo znaleźć systemu plików na nim (%s)."
164 #: tazusb:257
165 msgid "Copying needed files from CD-ROM..."
166 msgstr "kopiowanie wymaganych plików z napędu CD-ROM..."
168 #: tazusb:271
169 msgid "Installing a new MBR to %s"
170 msgstr ""
172 #: tazusb:276
173 msgid "No new MBR installed to %s"
174 msgstr ""
176 #: tazusb:295
177 msgid "Installing bootloader: %s"
178 msgstr ""
180 #: tazusb:323
181 msgid "Do you want to exit Tazusb or reboot system (Exit/reboot)? "
182 msgstr "Czy chcesz zakończyć Tazusb czy zrestartować system (Exit/reboot)? "
184 #: tazusb:343
185 msgid "Setting %s as bootable..."
186 msgstr ""
188 #: tazusb:359
189 msgid "Gen swap"
190 msgstr "Generuj swap"
192 #: tazusb:361
193 msgid ""
194 "Generate a swap file in %s that will be activated on each boot to have more "
195 "memory available (empty value to exit)."
196 msgstr ""
197 "Generuj plik swap w %s który będzie aktywowany przy każdym uruchomieniu aby "
198 "było dostępne więcej pamięci (pusta wartość aby wyjść)."
200 #: tazusb:364
201 msgid "Swap file in MB: "
202 msgstr "Rozmiar pliku swap w MB: "
204 #: tazusb:367
205 msgid "Empty value. Exiting..."
206 msgstr "Pusta wartość. Kończenie..."
208 #: tazusb:387
209 msgid "Clean"
210 msgstr "Wyczyść"
212 #: tazusb:389
213 msgid "Remove old %s backup filesystems to free up disk space."
214 msgstr ""
215 "Usuń starą kopię zapasową %s systemu plików aby zwolnić miejsce na dysku."
217 #: tazusb:394
218 #, fuzzy
219 msgid "Do you wish to remove: %s (Yes/no/exit)? "
220 msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia rozdzielczości ekranu (No/yes/exit) ? "
222 #: tazusb:402
223 msgid "No filesystems selected, exiting..."
224 msgstr "Nie wybrano systemu plików, kończenie..."
226 #: tazusb:424
227 msgid "Write filesystem"
228 msgstr "Zapisz system plików"
230 #: tazusb:426
231 msgid ""
232 "The command writefs will write all the current filesystem into a suitable "
233 "cpio archive (%s) usable on a bootable LiveUSB media."
234 msgstr ""
236 #: tazusb:430
237 msgid "Archive compression: %s"
238 msgstr ""
240 #: tazusb:437
241 #, fuzzy
242 msgid "Do you wish to remove the sound card and screen configs?"
243 msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia karty dźwiękowej (No/yes/exit) ? "
245 #: tazusb:438 tazusb:456
246 msgid "Press ENTER to keep or answer (No|yes|exit): "
247 msgstr ""
249 #: tazusb:444
250 #, fuzzy
251 msgid "Removing current sound card and screen configurations..."
252 msgstr "Usuwanie aktualnych ustawień karty dźwiękowej..."
254 #: tazusb:449
255 #, fuzzy
256 msgid "Keeping current sound card and screen configurations..."
257 msgstr "Zachowywanie aktualnych ustawień karty dźwiękowej..."
259 #: tazusb:455
260 #, fuzzy
261 msgid "Do you wish to remove local/keymap settings?"
262 msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia karty dźwiękowej (No/yes/exit) ? "
264 #: tazusb:462
265 #, fuzzy
266 msgid "Removing current locale/keymap settings..."
267 msgstr "Usuwanie aktualnej rozdzielczości ekranu..."
269 #: tazusb:466
270 #, fuzzy
271 msgid "Keeping current locale/keymap settings..."
272 msgstr "Zachowywanie aktualnej rozdzielczości ekranu..."
274 #: tazusb:504
275 msgid "Creating %s with lzma compression... "
276 msgstr "Tworzenie %s z kompresją lzma... "
278 #: tazusb:508
279 msgid "Creating %s with gzip compression... "
280 msgstr "Tworzenie %s z kompresją gzip... "
282 #: tazusb:513
283 msgid "Creating %s without compression... "
284 msgstr "Tworzenie %s bez kompresji... "
286 #: tazusb:525
287 msgid "Moving %s to media. Remember to unmount for delayed writes!"
288 msgstr ""
289 "Przenoszenie %s na nośnik. Ponieważ mogą wystąpić opóźnienia w zapisie, "
290 "proszę pamiętać aby odmontować urządzenie przed odłączeniem od komputera!"
292 #: tazusb:534 tazusb:536
293 msgid "%s is located in %s"
294 msgstr "%s jest zlokalizowany w %s"
296 #: tazusb:540
297 msgid "Root filesystem size: %s"
298 msgstr ""
300 #: tazusb:542
301 msgid "ENTER to continue..."
302 msgstr "ENTER aby kontynuować..."
304 #: tazusb:550
305 msgid "Format a device"
306 msgstr "Formatuj urządzenie"
308 #: tazusb:559
309 msgid "Device: %s"
310 msgstr ""
312 #: tazusb:566
313 msgid "Device %s is ready to use as LiveUSB and/or /home partition."
314 msgstr ""
316 #: tazusb:574
317 msgid "Gen a LiveUSB media"
318 msgstr "Generuj nośnik LiveUSB"
320 #: tazusb:605
321 msgid "Please specify a valid filename on the command line."
322 msgstr "Proszę wprowadzć poprawną nazwę pliku w linii poleceń."
324 #: tazusb:609
325 msgid "Copy ISO file to SliTaz LiveUSB media"
326 msgstr "Kopiuj plik ISO na nośnik SliTaz LiveUSB"