tazusb view po/tazusb/pl.po @ rev 181

tazusb: extend to "tazusb writefs [compression] [path]"
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Sun Aug 09 02:56:14 2015 +0300 (2015-08-09)
parents 8ddffadf56a6
children a0169f6c39b6
line source
1 # Polish translation for TazUSB package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the TazUSB package.
4 # Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazUSB 4.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-08-01 16:41+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:36+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: tazusb:34
25 msgid "SliTaz Live USB - Version: %s"
26 msgstr "SliTaz Live USB - Wersja: %s"
28 #: tazusb:36
29 msgid "Usage:"
30 msgstr "Użycie:"
32 #: tazusb:37
33 msgid "%s [command] [compression|device]"
34 msgstr ""
36 #: tazusb:38
37 msgid "Commands:"
38 msgstr "Komendy:"
40 #: tazusb:40
41 msgid "Print this short usage."
42 msgstr "Pokazuje tą krótką informację o użyciu."
44 #: tazusb:41
45 msgid ""
46 "Write the current filesystem to rootfs.gz. Supported compression: lzma, "
47 "gzip, none."
48 msgstr ""
49 "Zapisuje aktualny system plików do rootfs.gz. Obsługiwane formaty kompresji: "
50 "lzma, gzip, none."
52 #: tazusb:42
53 msgid ""
54 "Format and label device with ext3, ext2 or fat32 filesystem (for LiveUSB or /"
55 "home). Default is ext3."
56 msgstr ""
57 "Formatuj i nadaj etykietę urządzeniowi z systemem plików ext2, ext3 albo "
58 "fat32 (dla LiveUSB albo /home). Domyślnie ext3."
60 #: tazusb:43
61 msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from the LiveCD."
62 msgstr "Generuje botowalny LiveUSB używając pliki z LiveCD."
64 #: tazusb:44
65 msgid "Create or recreate and activate additional swap memory."
66 msgstr "Tworzy albo odnawia i aktywuje pamięć swap."
68 #: tazusb:45
69 msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from ISO file."
70 msgstr "Generuje botowalny LiveUSB używając plików z obrazu ISO."
72 #: tazusb:46
73 msgid "Remove old backup filesystems to free disk space."
74 msgstr "Usuwa starą kopię zapasową systemu plików aby zwolnić miejsce."
76 #: tazusb:64
77 msgid ""
78 "Please specify the target USB device to %s. You can type 'list' to get a "
79 "list of devices, type 'exit' or give an empty value to exit."
80 msgstr ""
82 #: tazusb:68 tazusb:72
83 msgid "Device to use: "
84 msgstr "Napęd przeznaczony di użycia: "
86 #: tazusb:77
87 msgid "No specified device or exit."
88 msgstr "Nie sprecyzowano napędu, albo kończenie."
90 #: tazusb:91
91 msgid "Unable to find device %s"
92 msgstr ""
94 #: tazusb:108 tazusb:123
95 msgid "Please specify a label for the partition (TazUSB): "
96 msgstr "Proszę wprowadzić etykietę dla tablicy partycji (TazUSB): "
98 #: tazusb:113 tazusb:164 tazusb:172
99 msgid "Label: %s"
100 msgstr ""
102 #: tazusb:132
103 msgid "Please specify a filesystem type ext2, ext3 or fat32 (ext3): "
104 msgstr "Proszę wprowadzić użyty system plików ext2, ext3 lub fat32 (ext3): "
106 #: tazusb:141
107 msgid "Please specify the filesystem type to %s."
108 msgstr ""
110 #: tazusb:142
111 msgid "Available formats are ext3(default), ext2 or fat32."
112 msgstr ""
114 #: tazusb:143
115 msgid "Press enter to keep the default value."
116 msgstr ""
118 #: tazusb:145
119 msgid "File system type: "
120 msgstr ""
122 #: tazusb:163 tazusb:171
123 msgid "Processing..."
124 msgstr "Przetwarzanie..."
126 #: tazusb:177
127 msgid "Can't find %s tool."
128 msgstr "Nie można znaleźć narzędzia %s."
130 #: tazusb:178
131 msgid "Would you like to install %s from repository [y/N]? "
132 msgstr "Czy chesz zainstalować %s z repozytorium [y/N]? "
134 #: tazusb:189
135 msgid "Sorry. Filesystem %s is not supported."
136 msgstr ""
138 #: tazusb:206
139 msgid "Unmounting USB target device..."
140 msgstr "Odłączanie (unmount) docelowego napędu USB..."
142 #: tazusb:215
143 msgid "Mounting USB target device..."
144 msgstr "Montowanie docelowego napędu USB..."
146 #: tazusb:224
147 msgid "Mounting CD-ROM device..."
148 msgstr "Montowanie napędu CD-ROM..."
150 #: tazusb:236
151 msgid "Unable to mount CD-ROM or to find a filesystem on it (%s)."
152 msgstr ""
153 "Nie można zamontować napędu CD-ROM, albo znaleźć systemu plików na nim (%s)."
155 #: tazusb:258
156 msgid "Mounting %s..."
157 msgstr "Montowanie %s..."
159 #: tazusb:263
160 msgid "Unable to mount ISO or to find a filesystem on it (%s)."
161 msgstr "Nie można zamontować ISO, albo znaleźć systemu plików na nim (%s)."
163 #: tazusb:272
164 msgid "Copying needed files from CD-ROM..."
165 msgstr "kopiowanie wymaganych plików z napędu CD-ROM..."
167 #: tazusb:286
168 msgid "Installing a new MBR to %s"
169 msgstr ""
171 #: tazusb:291
172 msgid "No new MBR installed to %s"
173 msgstr ""
175 #: tazusb:310
176 msgid "Installing bootloader: %s"
177 msgstr ""
179 #: tazusb:338
180 msgid "Do you want to exit Tazusb or reboot system (Exit/reboot)? "
181 msgstr "Czy chcesz zakończyć Tazusb czy zrestartować system (Exit/reboot)? "
183 #: tazusb:358
184 msgid "Setting %s as bootable..."
185 msgstr ""
187 #: tazusb:374
188 msgid "Gen swap"
189 msgstr "Generuj swap"
191 #: tazusb:376
192 msgid ""
193 "Generate a swap file in %s that will be activated on each boot to have more "
194 "memory available (empty value to exit)."
195 msgstr ""
196 "Generuj plik swap w %s który będzie aktywowany przy każdym uruchomieniu aby "
197 "było dostępne więcej pamięci (pusta wartość aby wyjść)."
199 #: tazusb:379
200 msgid "Swap file in MB: "
201 msgstr "Rozmiar pliku swap w MB: "
203 #: tazusb:382
204 msgid "Empty value. Exiting..."
205 msgstr "Pusta wartość. Kończenie..."
207 #: tazusb:403
208 msgid "Clean"
209 msgstr "Wyczyść"
211 #: tazusb:405
212 msgid "Remove old %s backup filesystems to free up disk space."
213 msgstr ""
214 "Usuń starą kopię zapasową %s systemu plików aby zwolnić miejsce na dysku."
216 #: tazusb:410
217 #, fuzzy
218 msgid "Do you wish to remove: %s (Yes/no/exit)? "
219 msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia rozdzielczości ekranu (No/yes/exit) ? "
221 #: tazusb:418
222 msgid "No filesystems selected, exiting..."
223 msgstr "Nie wybrano systemu plików, kończenie..."
225 #: tazusb:438
226 msgid "Write filesystem"
227 msgstr "Zapisz system plików"
229 #: tazusb:440
230 msgid ""
231 "The command writefs will write all the current filesystem into a suitable "
232 "cpio archive (%s) usable on a bootable LiveUSB media."
233 msgstr ""
235 #: tazusb:444
236 msgid "Archive compression: %s"
237 msgstr ""
239 #: tazusb:450
240 #, fuzzy
241 msgid "Do you wish to remove the sound card and screen configs?"
242 msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia karty dźwiękowej (No/yes/exit) ? "
244 #: tazusb:451 tazusb:469
245 msgid "Press ENTER to keep or answer (No|yes|exit): "
246 msgstr ""
248 #: tazusb:457
249 #, fuzzy
250 msgid "Removing current sound card and screen configurations..."
251 msgstr "Usuwanie aktualnych ustawień karty dźwiękowej..."
253 #: tazusb:462
254 #, fuzzy
255 msgid "Keeping current sound card and screen configurations..."
256 msgstr "Zachowywanie aktualnych ustawień karty dźwiękowej..."
258 #: tazusb:468
259 #, fuzzy
260 msgid "Do you wish to remove local/keymap settings?"
261 msgstr "Czy chcesz usunąć ustawienia karty dźwiękowej (No/yes/exit) ? "
263 #: tazusb:475
264 #, fuzzy
265 msgid "Removing current locale/keymap settings..."
266 msgstr "Usuwanie aktualnej rozdzielczości ekranu..."
268 #: tazusb:479
269 #, fuzzy
270 msgid "Keeping current locale/keymap settings..."
271 msgstr "Zachowywanie aktualnej rozdzielczości ekranu..."
273 #: tazusb:512
274 msgid "Creating %s with lzma compression... "
275 msgstr "Tworzenie %s z kompresją lzma... "
277 #: tazusb:516
278 msgid "Creating %s with gzip compression... "
279 msgstr "Tworzenie %s z kompresją gzip... "
281 #: tazusb:520
282 msgid "Creating %s without compression... "
283 msgstr "Tworzenie %s bez kompresji... "
285 #: tazusb:531
286 msgid "Moving %s to media. Remember to unmount for delayed writes!"
287 msgstr ""
288 "Przenoszenie %s na nośnik. Ponieważ mogą wystąpić opóźnienia w zapisie, "
289 "proszę pamiętać aby odmontować urządzenie przed odłączeniem od komputera!"
291 #: tazusb:541
292 msgid "%s is located in %s"
293 msgstr "%s jest zlokalizowany w %s"
295 #: tazusb:545
296 msgid "Root filesystem size: %s"
297 msgstr ""
299 #: tazusb:547
300 msgid "ENTER to continue..."
301 msgstr "ENTER aby kontynuować..."
303 #: tazusb:555
304 msgid "Format a device"
305 msgstr "Formatuj urządzenie"
307 #: tazusb:564
308 msgid "Device: %s"
309 msgstr ""
311 #: tazusb:572
312 msgid "Device %s is ready to use as LiveUSB and/or /home partition."
313 msgstr ""
315 #: tazusb:580
316 msgid "Gen a LiveUSB media"
317 msgstr "Generuj nośnik LiveUSB"
319 #: tazusb:611
320 msgid "Please specify a valid filename on the command line."
321 msgstr "Proszę wprowadzć poprawną nazwę pliku w linii poleceń."
323 #: tazusb:615
324 msgid "Copy ISO file to SliTaz LiveUSB media"
325 msgstr "Kopiuj plik ISO na nośnik SliTaz LiveUSB"