tazpanel view po/pl.po @ rev 623

Add Italian; make pot; make msgmerge; make clean
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Tue Jan 30 12:06:32 2018 +0200 (2018-01-30)
parents 927f76b6f349
children
line source
1 # Polish translations for TazPanel package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the TazPanel package.
4 # Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazPanel 1.4.3\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-01-30 12:05+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:33+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: lib/libtazpanel:154 network.cgi:466
25 msgid "Scan"
26 msgstr "Skanuj"
28 #: lib/libtazpanel:157
29 msgid "connected"
30 msgstr "połączony"
32 #: lib/libtazpanel:171 network.cgi:265 network.cgi:741
33 msgid "Interface"
34 msgstr "Interfejs"
36 #: lib/libtazpanel:172 boot.cgi:142 hardware.cgi:60 hardware.cgi:81
37 #: network.cgi:356 hosts.cgi:243
38 msgid "Name"
39 msgstr "Nazwa"
41 #: lib/libtazpanel:173 boot.cgi:145 network.cgi:360
42 msgid "Status"
43 msgstr "Status"
45 #: lib/libtazpanel:174
46 msgid "IP Address"
47 msgstr "Adres IP"
49 #: lib/libtazpanel:175
50 msgid "Scan ports"
51 msgstr "Skanuj porty"
53 #: lib/libtazpanel:250
54 #, fuzzy
55 msgid "Please wait"
56 msgstr "Proszę czekać..."
58 #: lib/libtazpanel:319 hardware.cgi:521
59 msgid "Disk"
60 msgstr "Dysk"
62 #: lib/libtazpanel:320
63 msgid "Label"
64 msgstr "Etykieta"
66 #: lib/libtazpanel:321 hardware.cgi:523
67 msgid "Type"
68 msgstr "Typ"
70 #: lib/libtazpanel:322 hardware.cgi:200 hardware.cgi:557
71 msgid "Size"
72 msgstr "Rozmiar"
74 #: lib/libtazpanel:323
75 msgid "Available"
76 msgstr "Dostepny"
78 #: lib/libtazpanel:324 hardware.cgi:201 hardware.cgi:614
79 msgid "Used"
80 msgstr "Używany"
82 #: lib/libtazpanel:325 hardware.cgi:522
83 msgid "Mount point"
84 msgstr "Punkt montowania"
86 #: lib/libtazpanel:372 index.cgi:315
87 msgid "Back"
88 msgstr ""
90 #: lib/libtazpanel:382 index.cgi:242 settings.cgi:804
91 msgid "Edit"
92 msgstr "Edytuj"
94 #: lib/libtazpanel:396
95 msgid "You must be root to show this page."
96 msgstr ""
98 #: lib/libtazpanel:419 lib/libtazpanel:429
99 msgid "Browse"
100 msgstr ""
102 #: boot.cgi:16 floppy.cgi:11 styles/default/header.html:65
103 msgid "Boot"
104 msgstr "Uruchamianie"
106 #: boot.cgi:27
107 msgid "Show more..."
108 msgstr "Pokaż więcej..."
110 #: boot.cgi:40 boot.cgi:45 boot.cgi:487 styles/default/header.html:83
111 #, fuzzy
112 msgid "System logs"
113 msgstr "Język systemu"
115 #: boot.cgi:90
116 msgid "Boot log files"
117 msgstr "Logi uruchamiania"
119 #: boot.cgi:93 index.cgi:723 styles/default/header.html:77
120 msgid "Kernel messages"
121 msgstr "Komunikaty Jadra Linux (Kernel messages)"
123 #: boot.cgi:94 index.cgi:726 styles/default/header.html:78
124 msgid "Boot scripts"
125 msgstr "Skrypty uruchamiania"
127 #: boot.cgi:95 styles/default/header.html:79
128 msgid "X server"
129 msgstr "Serwer X"
131 #: boot.cgi:96 styles/default/header.html:80
132 msgid "X session"
133 msgstr ""
135 #: boot.cgi:115 boot.cgi:488 styles/default/header.html:84
136 msgid "Manage daemons"
137 msgstr "Zarządzaj usługami (daemons)"
139 #: boot.cgi:118
140 msgid "Check, start and stop daemons on SliTaz"
141 msgstr "Sprawdź, uruchom i wyłącz usługi (daemons) w SliTaz"
143 #: boot.cgi:143 hardware.cgi:199 settings.cgi:472 powersaving.cgi:154
144 msgid "Description"
145 msgstr "Opis"
147 #: boot.cgi:144 network.cgi:259
148 msgid "Configuration"
149 msgstr "Konfiguracja"
151 #: boot.cgi:146
152 msgid "Action"
153 msgstr "Akcja"
155 #: boot.cgi:147
156 msgid "PID"
157 msgstr "PID"
159 #: boot.cgi:172
160 msgid "SliTaz Firewall with iptables rules"
161 msgstr "Firewall i ustawienia iptables w SliTaz"
163 #: boot.cgi:174
164 msgid "Small and fast web server with CGI support"
165 msgstr "Niewielki i szybki serwer web z obsługą CGI"
167 #: boot.cgi:177
168 msgid "Network time protocol daemon"
169 msgstr "Usługa protokołu czasu sieciowego (NTP)"
171 #: boot.cgi:180
172 msgid "Anonymous FTP server"
173 msgstr "Annimowy serwer FTP"
175 #: boot.cgi:183
176 msgid "Busybox DHCP server"
177 msgstr "Serwer DHCP Busybox"
179 #: boot.cgi:186
180 msgid "Linux Kernel log daemon"
181 msgstr "Usługa logów Jadra Linux"
183 #: boot.cgi:189
184 msgid "Execute scheduled commands"
185 msgstr "Wykonuje zaplanowane polecenia"
187 #: boot.cgi:192
188 msgid "Small static DNS server daemon"
189 msgstr "Usługa statycznego, niewielkiego serwera DNS"
191 #: boot.cgi:195
192 msgid "Transfer a file on tftp request"
193 msgstr "Przesyła pliki przy pomocy protokołu TFTP (np web boot)"
195 #: boot.cgi:198
196 #, fuzzy
197 msgid "Printer daemon"
198 msgstr "Zarządzaj usługami (daemons)"
200 #: boot.cgi:200
201 msgid "Listen for network connections and launch programs"
202 msgstr "Nasłuchuje połączeń sieciowych i uruchamia odpowiednie usługi"
204 #: boot.cgi:203
205 msgid "Manage a ZeroConf IPv4 link-local address"
206 msgstr "Zarządzaj ZeroConf IPv4 link-local address"
208 #: boot.cgi:272
209 msgid "Started"
210 msgstr "Uruchomiony"
212 #: boot.cgi:273 network.cgi:308 network.cgi:465 network.cgi:658
213 msgid "Stop"
214 msgstr "Stop"
216 #: boot.cgi:283
217 msgid "Stopped"
218 msgstr "Zatrzymany"
220 #: boot.cgi:284 network.cgi:307 network.cgi:464 network.cgi:657
221 msgid "Start"
222 msgstr "Start"
224 #: boot.cgi:309
225 msgid "GRUB Boot loader"
226 msgstr "Boot loader GRUB"
228 #: boot.cgi:311
229 msgid "The first application started when the computer powers on"
230 msgstr "Pierwsza aplikacja uruchamiana tuż po włączeniu komputera"
232 #: boot.cgi:318
233 msgid "Default entry:"
234 msgstr "Domyślny wpis:"
236 #: boot.cgi:320
237 msgid "Timeout:"
238 msgstr "Timeout:"
240 #: boot.cgi:322
241 msgid "Splash image:"
242 msgstr "Obraz powitalny:"
244 #: boot.cgi:327 network.cgi:680 network.cgi:711 settings.cgi:646
245 #: settings.cgi:760 powersaving.cgi:108
246 msgid "Change"
247 msgstr "Zmień"
249 #: boot.cgi:334
250 msgid "View or edit menu.lst"
251 msgstr "Zobacz albo edytuj menu.lst"
253 #: boot.cgi:339
254 msgid "Boot entries"
255 msgstr "Wpisy boot"
257 #: boot.cgi:346
258 msgid "Entry"
259 msgstr "Wpis"
261 #: boot.cgi:368
262 msgid "Web boot is available with %s"
263 msgstr "Uruchamianie przez sieć jest dostępne poprzez %s"
265 #: boot.cgi:386 boot.cgi:491 styles/default/header.html:86
266 msgid "ISO mine"
267 msgstr ""
269 #: boot.cgi:388
270 msgid "Invalid ISO image."
271 msgstr ""
273 #: boot.cgi:408 floppy.cgi:288
274 msgid "ISO image file full path"
275 msgstr ""
277 #: boot.cgi:409 floppy.cgi:289
278 msgid "set /dev/cdrom for a physical CD-ROM"
279 msgstr ""
281 #: boot.cgi:412
282 msgid "Working directory"
283 msgstr ""
285 #: boot.cgi:415
286 msgid "Target partition"
287 msgstr ""
289 #: boot.cgi:416
290 msgid ""
291 "For hard disk installation only. Will create /slitaz tree and keep other "
292 "files. No partitioning and no formatting."
293 msgstr ""
295 #: boot.cgi:419
296 msgid "Choose a partition (optional)"
297 msgstr ""
299 #: boot.cgi:430
300 msgid "USB key device"
301 msgstr ""
303 #: boot.cgi:431
304 msgid "For USB boot key only. Will erase the full device."
305 msgstr ""
307 #: boot.cgi:434
308 msgid "Choose a USB key (optional)"
309 msgstr ""
311 #: boot.cgi:455
312 #, fuzzy
313 msgid "Choose an action"
314 msgstr "Połączenie"
316 #: boot.cgi:468
317 msgid "Mine"
318 msgstr ""
320 #: boot.cgi:481
321 msgid "Boot &amp; Start services"
322 msgstr "Uruchamianie i Start Usług"
324 #: boot.cgi:483
325 msgid "Everything that happens before user login"
326 msgstr "Wszystko co się wydarzyło przed zalogowaniem uzytkownika"
328 #: boot.cgi:486 styles/default/header.html:75
329 msgid "Boot logs"
330 msgstr "Logi uruchamiania (boot)"
332 #: boot.cgi:494 styles/default/header.html:71
333 msgid "Boot loader"
334 msgstr "Program rozruchowy (boot loader)"
336 #: boot.cgi:501
337 msgid "Configuration files"
338 msgstr "Pliki konfiguracyjne"
340 #: boot.cgi:504
341 msgid "Main configuration file:"
342 msgstr "Główny plik konfiguracyjny:"
344 #: boot.cgi:505 boot.cgi:507 index.cgi:791 index.cgi:887
345 msgid "View"
346 msgstr ""
348 #: boot.cgi:506
349 msgid "Login manager settings:"
350 msgstr "Ustawienia menadżera logowania:"
352 #: boot.cgi:514
353 msgid "Kernel cmdline"
354 msgstr "Wiersz poleceń jądra"
356 #: boot.cgi:521
357 msgid "Local startup commands"
358 msgstr "Lokalne polecenia podczas uruchamiania"
360 #: hardware.cgi:13 powersaving.cgi:22 styles/default/header.html:91
361 msgid "Hardware"
362 msgstr "Sprzęt"
364 #: hardware.cgi:57
365 msgid "Bus"
366 msgstr ""
368 #: hardware.cgi:58 hardware.cgi:80 hardware.cgi:555
369 msgid "Device"
370 msgstr ""
372 #: hardware.cgi:59
373 #, fuzzy
374 msgid "ID"
375 msgstr "PID"
377 #: hardware.cgi:79
378 msgid "Slot"
379 msgstr ""
381 #: hardware.cgi:130
382 msgid "Detect hardware"
383 msgstr "Wykryj urządzenia"
385 #: hardware.cgi:132
386 msgid "Detect PCI and USB hardware"
387 msgstr "Wykryj urządzenia PCI i USB"
389 #: hardware.cgi:140 hardware.cgi:270 powersaving.cgi:150
390 #: styles/default/header.html:94
391 msgid "Kernel modules"
392 msgstr "Moduły jądra Linux"
394 #: hardware.cgi:144
395 msgid "Manage, search or get information about the Linux kernel modules"
396 msgstr "Zarządzaj, szukaj albo pobierz informacje na temat modułów jądra Linux"
398 #: hardware.cgi:148
399 msgid "Modules search"
400 msgstr "Szukaj moduły"
402 #: hardware.cgi:149
403 msgid "Search"
404 msgstr ""
406 #: hardware.cgi:157
407 msgid "Detailed information for module: %s"
408 msgstr "Szczegółowe informacje dla modułu: %s"
410 #: hardware.cgi:181
411 msgid "Matching result(s) for: %s"
412 msgstr "Pasujące rezultat(y) dla: %s"
414 #: hardware.cgi:188
415 msgid "Module:"
416 msgstr "Moduł:"
418 #: hardware.cgi:198 powersaving.cgi:153
419 msgid "Module"
420 msgstr "Moduł"
422 #: hardware.cgi:202
423 msgid "by"
424 msgstr "przez"
426 #: hardware.cgi:226
427 msgid "Information for USB Device %s"
428 msgstr "Informacje i urządzeniu USB %s"
430 #: hardware.cgi:228 hardware.cgi:246
431 msgid "Detailed information about specified device."
432 msgstr "Szczegółowe informacje o wybranym urządzeniu."
434 #: hardware.cgi:244
435 msgid "Information for PCI Device %s"
436 msgstr "Informacje o urządzeniu PCI %s"
438 #: hardware.cgi:265
439 msgid "Drivers &amp; Devices"
440 msgstr "Sterowniki i Urządzenia"
442 #: hardware.cgi:267
443 msgid "Manage your computer hardware"
444 msgstr "Zarządzanie sprzętem i podłączonymi urządzeniami"
446 #: hardware.cgi:271 styles/default/header.html:95
447 msgid "Detect PCI/USB"
448 msgstr "Wykryj urządzenia PCI/USB"
450 #: hardware.cgi:272
451 msgid "Auto-install Xorg video driver"
452 msgstr ""
454 #: hardware.cgi:282 hardware.cgi:299
455 msgid "Battery"
456 msgstr "Bateria"
458 #: hardware.cgi:302
459 msgid "health"
460 msgstr "zużycie"
462 #: hardware.cgi:311
463 msgid "Discharging %d%% - %s"
464 msgstr "Rozładowywanie %d%% - %s"
466 #: hardware.cgi:315
467 msgid "Charging %d%% - %s"
468 msgstr "Ładowanie %d%% - %s"
470 #: hardware.cgi:317
471 #, fuzzy
472 msgid "Charged 100%%"
473 msgstr "Naładowana w 100%%"
475 #: hardware.cgi:336
476 msgid "Temperature:"
477 msgstr "Temperatura:"
479 #: hardware.cgi:351
480 msgid "Brightness"
481 msgstr "Jasność ekranu"
483 #: hardware.cgi:371 index.cgi:851
484 msgid "Filesystem usage statistics"
485 msgstr "Statystyka użycia systemu plików"
487 #: hardware.cgi:499
488 #, fuzzy
489 msgid "new mount point:"
490 msgstr "Punkt montowania"
492 #: hardware.cgi:500
493 msgid "read-only"
494 msgstr ""
496 #: hardware.cgi:515
497 msgid "Filesystems table"
498 msgstr "Tabela systemów plików"
500 #: hardware.cgi:524
501 #, fuzzy
502 msgid "Options"
503 msgstr "Akcja"
505 #: hardware.cgi:525
506 msgid "Freq"
507 msgstr ""
509 #: hardware.cgi:526
510 #, fuzzy
511 msgid "Pass"
512 msgstr "Hasło:"
514 #: hardware.cgi:548
515 msgid "Loop devices"
516 msgstr ""
518 #: hardware.cgi:556
519 #, fuzzy
520 msgid "Backing file"
521 msgstr "Plik konfiguracyjny"
523 #: hardware.cgi:558
524 #, fuzzy
525 msgid "Access"
526 msgstr "Punkt dostępowy"
528 #: hardware.cgi:559
529 msgid "Offset"
530 msgstr ""
532 #: hardware.cgi:568
533 msgid "read/write"
534 msgstr ""
536 #: hardware.cgi:569 hardware.cgi:594
537 msgid "read only"
538 msgstr ""
540 #: hardware.cgi:591
541 msgid "Setup"
542 msgstr ""
544 #: hardware.cgi:592
545 msgid "new backing file:"
546 msgstr ""
548 #: hardware.cgi:593
549 msgid "offset in bytes:"
550 msgstr ""
552 #: hardware.cgi:611
553 msgid "System memory"
554 msgstr "Pamięć systemowa"
556 #: hardware.cgi:617
557 msgid "Buffers"
558 msgstr ""
560 #: hardware.cgi:620
561 msgid "Free"
562 msgstr ""
564 #: help.cgi:20
565 msgid "Manual"
566 msgstr "Instrukcja"
568 #: help.cgi:28
569 msgid "Help &amp; Doc"
570 msgstr "Pomoc i Dokumentacja"
572 #: index.cgi:37 index.cgi:186
573 msgid "Differences"
574 msgstr "Różnice/Zmiany"
576 #: index.cgi:77
577 #, fuzzy
578 msgid "Choose directory"
579 msgstr "Połączenie"
581 #: index.cgi:81
582 #, fuzzy
583 msgid "Choose file"
584 msgstr "Wybierz lokalizację"
586 #: index.cgi:142
587 msgid "exec"
588 msgstr "exec"
590 #: index.cgi:175
591 msgid "File"
592 msgstr "Plik"
594 #: index.cgi:185 index.cgi:205 index.cgi:244
595 msgid "Save"
596 msgstr "Zapisz"
598 #: index.cgi:293 index.cgi:447 index.cgi:470 index.cgi:813
599 #: styles/default/header.html:49
600 msgid "Terminal"
601 msgstr "Terminal"
603 #: index.cgi:314 index.cgi:399
604 #, fuzzy
605 msgid "History"
606 msgstr "Terytorium"
608 #: index.cgi:322
609 msgid "run"
610 msgstr ""
612 #: index.cgi:338
613 msgid "Clear"
614 msgstr ""
616 #: index.cgi:362
617 msgid "Small non-interactive terminal emulator."
618 msgstr ""
620 #: index.cgi:363
621 msgid "Run any command at your own risk, avoid interactive commands (%s)"
622 msgstr ""
624 #: index.cgi:368
625 msgid "Downloading to: %s"
626 msgstr "Pobieranie do: %s"
628 #: index.cgi:377
629 msgid "%s needs an argument"
630 msgstr "%s wymaga podania argumentu"
632 #: index.cgi:380
633 msgid "Please, don't run interactive command \"%s\""
634 msgstr ""
636 #: index.cgi:398 styles/default/header.html:101
637 msgid "Settings"
638 msgstr "Ustawienia"
640 #: index.cgi:468
641 #, fuzzy
642 msgid "Terminal settings"
643 msgstr "Ustawienia Systemu"
645 #: index.cgi:489
646 msgid "Font:"
647 msgstr ""
649 #: index.cgi:491
650 #, fuzzy
651 msgid "Default"
652 msgstr "Domyślny wpis:"
654 #: index.cgi:497
655 msgid "Palette:"
656 msgstr ""
658 #: index.cgi:503
659 msgid "Apply"
660 msgstr ""
662 #: index.cgi:513 index.cgi:814
663 msgid "Process activity"
664 msgstr "Aktywność procesów"
666 #: index.cgi:518
667 msgid "Refresh:"
668 msgstr "Odświeżanie:"
670 #: index.cgi:521
671 msgid "1s"
672 msgstr "1s"
674 #: index.cgi:523
675 msgid "5s"
676 msgstr "5s"
678 #: index.cgi:525
679 msgid "10s"
680 msgstr "10s"
682 #: index.cgi:527 floppy.cgi:110
683 msgid "none"
684 msgstr "brak"
686 #: index.cgi:549
687 msgid "Kill"
688 msgstr ""
690 #: index.cgi:553
691 #, fuzzy
692 msgid "Start time:"
693 msgstr "Czas systemowy:"
695 #: index.cgi:556
696 msgid "Renice"
697 msgstr ""
699 #: index.cgi:569
700 msgid "I/O class"
701 msgstr ""
703 #: index.cgi:607
704 msgid "Debug"
705 msgstr "Debugowanie"
707 #: index.cgi:610
708 msgid "HTTP Environment"
709 msgstr "Środowisko HTTP"
711 #: index.cgi:622
712 msgid "System report"
713 msgstr "Raport systemu"
715 #: index.cgi:629
716 msgid "Reporting to: %s"
717 msgstr "Zapisywanie raportu do: %s"
719 #: index.cgi:632
720 msgid "Creating report header..."
721 msgstr "Tworzenie nagłówka raportu..."
723 #: index.cgi:639 index.cgi:656
724 msgid "SliTaz system report"
725 msgstr "SliTaz raport systemu"
727 #: index.cgi:653
728 msgid "Creating system summary..."
729 msgstr "Tworzenie podsumowania systemu..."
731 #: index.cgi:657
732 msgid "Date:"
733 msgstr "Data:"
735 #: index.cgi:668
736 msgid "Getting hardware info..."
737 msgstr "Pobieranie informacji o sprzęcie..."
739 #: index.cgi:686
740 msgid "Getting networking info..."
741 msgstr "Pobieranie informacji o sieciach..."
743 #: index.cgi:700
744 msgid "Getting filesystems info..."
745 msgstr "Pobieranie informacji o systemie plików..."
747 #: index.cgi:720
748 msgid "Getting boot logs..."
749 msgstr "Pobieranie logów uruchamiania..."
751 #: index.cgi:731
752 #, fuzzy
753 msgid "Getting package list..."
754 msgstr "Pobieranie informacji o sprzęcie..."
756 #: index.cgi:734
757 msgid "Packages"
758 msgstr ""
760 #: index.cgi:772
761 #, fuzzy
762 msgid "Getting extra reports..."
763 msgstr "Pobieranie logów uruchamiania..."
765 #: index.cgi:780
766 msgid "Creating report footer..."
767 msgstr "Tworzenie stopki raportu..."
769 #: index.cgi:796
770 msgid "This report can be attached with a bug report on:"
771 msgstr "Ten raport może być dołączony do zgłoszenia błędu na:"
773 #: index.cgi:806
774 msgid "SliTaz administration and configuration Panel"
775 msgstr "Panel administracyjny i konfiguracyjny SliTaz"
777 #: index.cgi:815
778 msgid "Create a report"
779 msgstr "Utwórz raport"
781 #: index.cgi:819 styles/default/header.html:47 styles/default/header.html:57
782 #: styles/default/header.html:67 styles/default/header.html:93
783 #: styles/default/header.html:103
784 msgid "Summary"
785 msgstr "Podsumowanie"
787 #: index.cgi:821 hosts.cgi:227
788 #, fuzzy
789 msgid "Host:"
790 msgstr "Hosty"
792 #: index.cgi:822
793 msgid "Uptime:"
794 msgstr "Czas pracy (uptime):"
796 #: index.cgi:825
797 msgid "Memory in Mb:"
798 msgstr "Pamięć w Mb:"
800 #: index.cgi:827
801 msgid "Total: %d, Used: %d, Free: %d"
802 msgstr "Całkowita: %d, Użyta: %d, Wolna: %d"
804 #: index.cgi:831 floppy.cgi:151
805 msgid "Linux kernel:"
806 msgstr "Jądro Linux:"
808 #: index.cgi:840
809 #, fuzzy
810 msgid "Network status"
811 msgstr "Status sieci"
813 #: index.cgi:842 network.cgi:15 network.cgi:227 hosts.cgi:15
814 #: styles/default/header.html:55
815 msgid "Network"
816 msgstr "Sieć"
818 #: index.cgi:853 styles/default/header.html:96
819 msgid "Disks"
820 msgstr "Dyski"
822 #: index.cgi:885
823 msgid "Panel Activity"
824 msgstr "Aktywność Panelu"
826 #: network.cgi:153
827 msgid "Changed hostname: %s"
828 msgstr "Zmieniona nazwa hosta: %s"
830 #: network.cgi:221
831 msgid "Scanning open ports..."
832 msgstr "Skanowanie otwartych portów..."
834 #: network.cgi:226
835 msgid "Port scanning for %s"
836 msgstr "Skanowanie portów dla %s"
838 #: network.cgi:237
839 msgid "Ethernet connection"
840 msgstr "Połączenie przewodowe"
842 #: network.cgi:255
843 msgid ""
844 "Here you can configure a wired connection using DHCP to automatically get a "
845 "random IP or configure a static/fixed IP"
846 msgstr ""
847 "Tu możesz skonfigurować połączenie przewodowe do użycia DHCP aby "
848 "automatycznie pobierać losowy adres IP, albo skonfigurować dla połączenia "
849 "statyczny/stały adres IP"
851 #: network.cgi:273
852 msgid "Static IP"
853 msgstr ""
855 #: network.cgi:275
856 msgid "Use static IP"
857 msgstr ""
859 #: network.cgi:277
860 msgid "IP address"
861 msgstr "Adres IP"
863 #: network.cgi:280
864 msgid "Netmask"
865 msgstr "Maska sieci"
867 #: network.cgi:283
868 msgid "Gateway"
869 msgstr "Brama sieci"
871 #: network.cgi:286
872 msgid "DNS server"
873 msgstr "Serwer DNS"
875 #: network.cgi:289 network.cgi:309
876 msgid "Wake up"
877 msgstr ""
879 #: network.cgi:291
880 msgid "Wake up machines by network"
881 msgstr ""
883 #: network.cgi:293
884 msgid "MAC address to wake up"
885 msgstr ""
887 #: network.cgi:294
888 msgid "Leave empty for a general wakeup"
889 msgstr ""
891 #: network.cgi:295
892 msgid "List"
893 msgstr ""
895 #: network.cgi:298
896 #, fuzzy
897 msgid "MAC/IP address password"
898 msgstr "Zmień hasło"
900 #: network.cgi:299
901 #, fuzzy
902 msgid "Optional"
903 msgstr "Akcja"
905 #: network.cgi:300
906 msgid "Help"
907 msgstr ""
909 #: network.cgi:333 network.cgi:620
910 msgid "Configuration file"
911 msgstr "Plik konfiguracyjny"
913 #: network.cgi:338
914 msgid ""
915 "These values are the ethernet settings in the main /etc/network.conf "
916 "configuration file"
917 msgstr ""
918 "Poniższe wartości są ustawieniami sieci przewodowej w głównym pliku "
919 "konfiguracyjnym /etc/network.conf"
921 #: network.cgi:350
922 msgid "(hidden)"
923 msgstr ""
925 #: network.cgi:357
926 msgid "Signal level"
927 msgstr ""
929 #: network.cgi:358
930 #, fuzzy
931 msgid "Channel"
932 msgstr "Zmień"
934 #: network.cgi:359
935 msgid "Encryption"
936 msgstr "Szyfrowanie"
938 #: network.cgi:418 network.cgi:500 network.cgi:522
939 msgid "None"
940 msgstr ""
942 #: network.cgi:424
943 msgid "Connected"
944 msgstr "Połączony"
946 #: network.cgi:450
947 msgid "Wireless connection"
948 msgstr "Połączenie bezprzewodowe"
950 #: network.cgi:474
951 msgid "Scanning wireless interface..."
952 msgstr "Scanowanie interfejsu sieci bezprzewodowej..."
954 #: network.cgi:488
955 msgid "Connection"
956 msgstr "Połączenie"
958 #: network.cgi:494
959 #, fuzzy
960 msgid "Network SSID"
961 msgstr "Sieć"
963 #: network.cgi:498
964 msgid "Security"
965 msgstr ""
967 #: network.cgi:509
968 msgid "EAP method"
969 msgstr ""
971 #: network.cgi:520
972 msgid "Phase 2 authentication"
973 msgstr ""
975 #: network.cgi:532
976 msgid "CA certificate"
977 msgstr ""
979 #: network.cgi:537
980 msgid "User certificate"
981 msgstr ""
983 #: network.cgi:542
984 msgid "Identity"
985 msgstr ""
987 #: network.cgi:547
988 msgid "Anonymous identity"
989 msgstr ""
991 #: network.cgi:552
992 #, fuzzy
993 msgid "Password"
994 msgstr "Hasło:"
996 #: network.cgi:555
997 #, fuzzy
998 msgid "Show password"
999 msgstr "Nowe hasło: "
1001 #: network.cgi:567 network.cgi:696
1002 msgid "Configure"
1003 msgstr "Konfiguruj"
1005 #: network.cgi:568
1006 msgid "Share"
1007 msgstr ""
1009 #: network.cgi:609
1010 msgid "Share Wi-Fi network with your friends"
1011 msgstr ""
1013 #: network.cgi:625
1014 msgid ""
1015 "These values are the wifi settings in the main /etc/network.conf "
1016 "configuration file"
1017 msgstr ""
1018 "Poniższe wartości są ustawieniami sieci bezprzewodowej w głównym pliku "
1019 "konfiguracyjnym /etc/network.conf"
1021 #: network.cgi:631
1022 msgid "Output of iwconfig"
1023 msgstr "Wyjście iwconfig"
1025 #: network.cgi:640
1026 msgid "Manage network connections and services"
1027 msgstr "Zarządzanie połączeniami i usługami sieciowymi"
1029 #: network.cgi:659
1030 msgid "Restart"
1031 msgstr "Restartuj"
1033 #: network.cgi:663
1034 msgid "Configuration:"
1035 msgstr "Konfiguracja:"
1037 #: network.cgi:671
1038 #, fuzzy
1039 msgid "Network interfaces"
1040 msgstr "Status sieci"
1042 #: network.cgi:678
1043 msgid "forward packets between interfaces"
1044 msgstr ""
1046 #: network.cgi:688 hosts.cgi:203
1047 msgid "Hosts"
1048 msgstr "Hosty"
1050 #: network.cgi:690
1051 msgid "%d record in the hosts DB"
1052 msgid_plural "%d records in the hosts DB"
1053 msgstr[0] ""
1054 msgstr[1] ""
1055 msgstr[2] ""
1057 #: network.cgi:697 hosts.cgi:16
1058 msgid "Use hosts file as Ad blocker"
1059 msgstr ""
1061 #: network.cgi:704
1062 msgid "Hostname"
1063 msgstr "Nazwa hosta"
1065 #: network.cgi:731
1066 msgid "VLAN"
1067 msgstr ""
1069 #: network.cgi:743 network.cgi:770
1070 msgid "priority"
1071 msgstr ""
1073 #: network.cgi:761 hosts.cgi:308
1074 #, fuzzy
1075 msgid "Remove"
1076 msgstr "Usuń użytkownika"
1078 #: network.cgi:761 network.cgi:821
1079 msgid "or"
1080 msgstr ""
1082 #: network.cgi:765 network.cgi:821 hosts.cgi:224 hosts.cgi:231
1083 msgid "Add"
1084 msgstr ""
1086 #: network.cgi:766 network.cgi:819
1087 #, fuzzy
1088 msgid "on"
1089 msgstr "brak"
1091 #: network.cgi:782
1092 msgid "Output of ifconfig"
1093 msgstr "Wyjście ifconfig"
1095 #: network.cgi:788
1096 msgid "Routing table"
1097 msgstr "Tablica Routingu"
1099 #: network.cgi:794
1100 msgid "Domain name resolution"
1101 msgstr "Ustawienia DNS"
1103 #: network.cgi:800
1104 msgid "ARP table"
1105 msgstr "Tablica ARP"
1107 #: network.cgi:820
1108 msgid "Proxy"
1109 msgstr ""
1111 #: network.cgi:834
1112 msgid "IP Connections"
1113 msgstr "Połączenia IP"
1115 #: network.cgi:842
1116 msgid "Firewall"
1117 msgstr ""
1119 #: network.cgi:843
1120 msgid "Port knocker"
1121 msgstr ""
1123 #: hosts.cgi:107
1124 msgid "Host \"%s\" added to /etc/hosts."
1125 msgstr ""
1127 #: hosts.cgi:120
1128 msgid "%d record disabled"
1129 msgid_plural "%d records disabled"
1130 msgstr[0] ""
1131 msgstr[1] ""
1132 msgstr[2] ""
1134 #: hosts.cgi:130
1135 msgid "Installing the \"%s\"..."
1136 msgstr ""
1138 #: hosts.cgi:132 hosts.cgi:156 hosts.cgi:176
1139 msgid "Done"
1140 msgstr ""
1142 #: hosts.cgi:142
1143 msgid "Updating the \"%s\"..."
1144 msgstr ""
1146 #: hosts.cgi:174
1147 #, fuzzy
1148 msgid "Removing the \"%s\"..."
1149 msgstr "Zapisywanie raportu do: %s"
1151 #: hosts.cgi:187
1152 msgid "%d record used for Ad blocking"
1153 msgid_plural "%d records used for Ad blocking"
1154 msgstr[0] ""
1155 msgstr[1] ""
1156 msgstr[2] ""
1158 #: hosts.cgi:193
1159 msgid "%d record found for \"%s\""
1160 msgid_plural "%d records found for \"%s\""
1161 msgstr[0] ""
1162 msgstr[1] ""
1163 msgstr[2] ""
1165 #: hosts.cgi:197
1166 msgid " (The list is limited to the first 100 entries.)"
1167 msgstr ""
1169 #: hosts.cgi:218
1170 #, fuzzy
1171 msgid "Disable selected"
1172 msgstr "Deaktywuj"
1174 #: hosts.cgi:237
1175 #, fuzzy
1176 msgid "Manage lists"
1177 msgstr "Zarządzaj użytkownikami"
1179 #: hosts.cgi:238
1180 msgid ""
1181 "You can use one or more prepared hosts files to block advertisements, "
1182 "malware and other irritants."
1183 msgstr ""
1185 #: hosts.cgi:244
1186 msgid "Details"
1187 msgstr ""
1189 #: hosts.cgi:245
1190 msgid "Updates"
1191 msgstr ""
1193 #: hosts.cgi:246
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Actions"
1196 msgstr "Akcja"
1198 #: hosts.cgi:259
1199 msgid "info"
1200 msgstr ""
1202 #: hosts.cgi:261
1203 msgid "Updated monthly"
1204 msgstr ""
1206 #: hosts.cgi:262
1207 msgid "Updated regularly"
1208 msgstr ""
1210 #: hosts.cgi:303
1211 msgid "Upgrade"
1212 msgstr ""
1214 #: hosts.cgi:314
1215 msgid "Install"
1216 msgstr ""
1218 #: settings.cgi:16
1219 msgid "System settings"
1220 msgstr "Ustawienia Systemu"
1222 #: settings.cgi:103 settings.cgi:659 settings.cgi:686 settings.cgi:691
1223 msgid "Set date"
1224 msgstr "Ustaw datę"
1226 #: settings.cgi:246 settings.cgi:633
1227 msgid "Manage groups"
1228 msgstr "Zarządzaj grupami"
1230 #: settings.cgi:254 settings.cgi:331
1231 msgid "Selection:"
1232 msgstr "Zaznaczone:"
1234 #: settings.cgi:255
1235 msgid "Delete group"
1236 msgstr "Usuń grupę"
1238 #: settings.cgi:262
1239 msgid "Group"
1240 msgstr "Grupa"
1242 #: settings.cgi:263
1243 msgid "Group ID"
1244 msgstr "ID Grupy"
1246 #: settings.cgi:264
1247 msgid "Members"
1248 msgstr "Członkowie"
1250 #: settings.cgi:291
1251 msgid "Add a new group"
1252 msgstr "Dodaj nową grupę"
1254 #: settings.cgi:294 settings.cgi:306
1255 msgid "Group name:"
1256 msgstr "Nazwa Grupy:"
1258 #: settings.cgi:295
1259 msgid "Create group"
1260 msgstr "Utwórz grupę użytkowników"
1262 #: settings.cgi:302
1263 msgid "Manage group membership"
1264 msgstr "Zarządzaj grupą użytkowników"
1266 #: settings.cgi:307 settings.cgi:392
1267 msgid "User login:"
1268 msgstr "Login użytkownika:"
1270 #: settings.cgi:310
1271 msgid "Add user"
1272 msgstr "Dodaj użytkownika"
1274 #: settings.cgi:311
1275 msgid "Remove user"
1276 msgstr "Usuń użytkownika"
1278 #: settings.cgi:324 settings.cgi:632
1279 msgid "Manage users"
1280 msgstr "Zarządzaj użytkownikami"
1282 #: settings.cgi:332
1283 msgid "Delete user"
1284 msgstr "Usuń uzytkownika"
1286 #: settings.cgi:333
1287 msgid "Lock user"
1288 msgstr "Zablokuj uzytkownika"
1290 #: settings.cgi:334
1291 msgid "Unlock user"
1292 msgstr "Odblokuj użytkownika"
1294 #: settings.cgi:340
1295 msgid "Login"
1296 msgstr "Login"
1298 #: settings.cgi:341
1299 msgid "User ID"
1300 msgstr "ID użytkownika"
1302 #: settings.cgi:342
1303 #, fuzzy
1304 msgid "User Name"
1305 msgstr "Nazwa użytkownika:"
1307 #: settings.cgi:343
1308 msgid "Home"
1309 msgstr "Katalog domowy"
1311 #: settings.cgi:344
1312 msgid "Shell"
1313 msgstr "Powłoka"
1315 #: settings.cgi:378
1316 msgid "Password:"
1317 msgstr "Hasło:"
1319 #: settings.cgi:379
1320 #, fuzzy
1321 msgid "New password"
1322 msgstr "Nowe hasło: "
1324 #: settings.cgi:380
1325 msgid "Change password"
1326 msgstr "Zmień hasło"
1328 #: settings.cgi:387
1329 msgid "Add a new user"
1330 msgstr "Dodaj nowego użytkownika"
1332 #: settings.cgi:394
1333 msgid "User name:"
1334 msgstr "Nazwa użytkownika:"
1336 #: settings.cgi:396
1337 msgid "User password:"
1338 msgstr "Hasło użytkownika:"
1340 #: settings.cgi:401
1341 msgid "Create user"
1342 msgstr "Utwórz konto użytkownika"
1344 #: settings.cgi:411
1345 msgid "Current user sessions"
1346 msgstr "Aktualne sesje użytkowników"
1348 #: settings.cgi:421
1349 msgid "Last user sessions"
1350 msgstr "Ostatnie sesje użytkowników"
1352 #: settings.cgi:433
1353 msgid "Choose locale"
1354 msgstr "Wybierz lokalizację"
1356 #: settings.cgi:436
1357 msgid "Please wait..."
1358 msgstr "Proszę czekać..."
1360 #: settings.cgi:441
1361 msgid "Current locale settings:"
1362 msgstr "Aktualne ustawienia lokalizacji:"
1364 #: settings.cgi:448
1365 msgid "Locales that are currently installed on the machine:"
1366 msgstr "Lokalizacje aktualnie zainstalowane na komputerze:"
1368 #: settings.cgi:458
1369 #, fuzzy
1370 msgid ""
1371 "Can't see your language?<br/>You can <a href='pkgs.cgi?do=Install&amp;glibc-"
1372 "locale'>install glibc-locale</a> to see a larger list of available locales."
1373 msgstr ""
1374 "Nie widzisz swojego języka?</br/>Możesz <a href='/pkgs.cgi?do=Install&glibc-"
1375 "locale'>zainstalować glibc-locale</a> aby zobaczyć obszerniejszą listę "
1376 "dostępnych lokalizacji."
1378 #: settings.cgi:465
1379 msgid "Available locales:"
1380 msgstr "Dostępne lokalizacje:"
1382 #: settings.cgi:469
1383 msgid "Code"
1384 msgstr "Kod"
1386 #: settings.cgi:470
1387 msgid "Language"
1388 msgstr "Język"
1390 #: settings.cgi:471
1391 msgid "Territory"
1392 msgstr "Terytorium"
1394 #: settings.cgi:488 settings.cgi:489
1395 msgid "-d"
1396 msgstr "-d"
1398 #: settings.cgi:500 settings.cgi:803 settings.cgi:815 settings.cgi:827
1399 msgid "Activate"
1400 msgstr "Aktywuj"
1402 #: settings.cgi:513 settings.cgi:535
1403 msgid "Small quick tweaks for user %s"
1404 msgstr ""
1406 #: settings.cgi:538
1407 #, fuzzy
1408 msgid "Terminal prompt"
1409 msgstr "Terminal"
1411 #: settings.cgi:544
1412 msgid "Monochrome"
1413 msgstr ""
1415 #: settings.cgi:553
1416 msgid "Colored"
1417 msgstr ""
1419 #: settings.cgi:562 settings.cgi:610
1420 #, fuzzy
1421 msgid "Manual edit: %s"
1422 msgstr "Ręczna Edycja"
1424 #: settings.cgi:563
1425 msgid ""
1426 "To take effect: log out and log in to system or execute a command in the "
1427 "terminal:"
1428 msgstr ""
1430 #: settings.cgi:571
1431 msgid "Menu button appearance"
1432 msgstr ""
1434 #: settings.cgi:576
1435 msgid "Icon:"
1436 msgstr ""
1438 #: settings.cgi:579 settings.cgi:600
1439 msgid "Do not show"
1440 msgstr ""
1442 #: settings.cgi:597
1443 msgid "Text:"
1444 msgstr ""
1446 #: settings.cgi:604
1447 msgid "Show text"
1448 msgstr ""
1450 #: settings.cgi:627
1451 msgid "Manage system time, users or language settings"
1452 msgstr ""
1453 "Zarządzaj czasem systemowym, użytkownikami albo ustawieniami językowymi"
1455 #: settings.cgi:637
1456 msgid "System time"
1457 msgstr "Czas systemowy"
1459 #: settings.cgi:640
1460 msgid "Time zone:"
1461 msgstr "Strefa czasowa:"
1463 #: settings.cgi:649
1464 msgid "System time:"
1465 msgstr "Czas systemowy:"
1467 #: settings.cgi:651
1468 msgid "Sync online"
1469 msgstr "Synchronizuj online"
1471 #: settings.cgi:654
1472 msgid "Hardware clock:"
1473 msgstr "Zegar sprzętowy RTC:"
1475 #: settings.cgi:656
1476 msgid "Set hardware clock"
1477 msgstr "Ustaw zegar sprzętowy RTC"
1479 #: settings.cgi:742
1480 msgid "System language"
1481 msgstr "Język systemu"
1483 #: settings.cgi:755
1484 msgid ""
1485 "You must logout and login again to your current session to use %s locale."
1486 msgstr ""
1487 "Należy się wylogować i zalogować ponownie aby używać ustawień regionalnych "
1488 "%s."
1490 #: settings.cgi:758
1491 msgid "Current system locale:"
1492 msgstr "Aktualne ustawienia regionalne systemu:"
1494 #: settings.cgi:770
1495 msgid "Keyboard layout"
1496 msgstr ""
1498 #: settings.cgi:784
1499 msgid "Current console keymap: %s"
1500 msgstr "Aktualny układ klawiatury dla konsoli: %s"
1502 #: settings.cgi:802
1503 msgid "Suggested keymap for Xorg:"
1504 msgstr "Sugerowany układ klawiatury dla Xorg:"
1506 #: settings.cgi:811
1507 msgid "Available keymaps:"
1508 msgstr "Dostępne układy klawiatury:"
1510 #: settings.cgi:822
1511 msgid "Panel configuration"
1512 msgstr "Konfiguracja Panelu"
1514 #: settings.cgi:825
1515 msgid "Style:"
1516 msgstr "Styl:"
1518 #: settings.cgi:831
1519 msgid "Configuration files:"
1520 msgstr "Pliki konfiguracyjne:"
1522 #: settings.cgi:832 styles/default/header.html:45
1523 msgid "Panel"
1524 msgstr "Panel"
1526 #: settings.cgi:833
1527 msgid "Server"
1528 msgstr "Serwer"
1530 #: settings.cgi:836
1531 #, fuzzy
1532 msgid "TazPanel provides a debugging mode and page:"
1533 msgstr "TazPanel udostępnia tryb debugowania i stronę:"
1535 #: floppy.cgi:21
1536 #, fuzzy
1537 msgid "Boot floppy"
1538 msgstr "Logi uruchamiania (boot)"
1540 #: floppy.cgi:72
1541 msgid "TazPanel - floppy"
1542 msgstr ""
1544 #: floppy.cgi:94
1545 msgid "Floppy disk utilities"
1546 msgstr ""
1548 #: floppy.cgi:104
1549 msgid "Floppy disk format"
1550 msgstr ""
1552 #: floppy.cgi:107
1553 msgid "Format disk"
1554 msgstr ""
1556 #: floppy.cgi:118
1557 msgid "Floppy disk transfer"
1558 msgstr ""
1560 #: floppy.cgi:123
1561 msgid "Write image"
1562 msgstr ""
1564 #: floppy.cgi:129
1565 #, fuzzy
1566 msgid "Read image"
1567 msgstr "Obraz powitalny:"
1569 #: floppy.cgi:146
1570 msgid "Boot floppy set builder"
1571 msgstr ""
1573 #: floppy.cgi:152
1574 msgid "required"
1575 msgstr ""
1577 #: floppy.cgi:155
1578 msgid "Initramfs / Initrd:"
1579 msgstr ""
1581 #: floppy.cgi:156 floppy.cgi:160 floppy.cgi:164 floppy.cgi:169
1582 #, fuzzy
1583 msgid "optional"
1584 msgstr "Akcja"
1586 #: floppy.cgi:159
1587 msgid "Extra initramfs:"
1588 msgstr ""
1590 #: floppy.cgi:163
1591 msgid "Boot message:"
1592 msgstr ""
1594 #: floppy.cgi:167
1595 #, fuzzy
1596 msgid "Default cmdline:"
1597 msgstr "Domyślny wpis:"
1599 #: floppy.cgi:168
1600 msgid "edit"
1601 msgstr ""
1603 #: floppy.cgi:172
1604 msgid "Root device:"
1605 msgstr ""
1607 #: floppy.cgi:174
1608 msgid "Flags:"
1609 msgstr ""
1611 #: floppy.cgi:214
1612 msgid "Output directory:"
1613 msgstr ""
1615 #: floppy.cgi:218
1616 msgid "Floppy size:"
1617 msgstr ""
1619 #: floppy.cgi:247
1620 msgid "no limit"
1621 msgstr ""
1623 #: floppy.cgi:249
1624 #, fuzzy
1625 msgid "RAM used"
1626 msgstr "Dodaj użytkownika"
1628 #: floppy.cgi:264 floppy.cgi:293
1629 msgid "Build floppy set"
1630 msgstr ""
1632 #: floppy.cgi:270 floppy.cgi:273
1633 msgid "Note"
1634 msgstr ""
1636 #: floppy.cgi:270
1637 msgid "the extra initramfs may be useful to add your own configuration files."
1638 msgstr ""
1640 #: floppy.cgi:273
1641 msgid ""
1642 "the keyboard is read for ESC or ENTER on every form feed (ASCII 12) in the "
1643 "boot message."
1644 msgstr ""
1646 #: floppy.cgi:280
1647 msgid "Floppy set from an ISO image"
1648 msgstr ""
1650 #: powersaving.cgi:15 powersaving.cgi:24
1651 msgid "Power saving"
1652 msgstr ""
1654 #: powersaving.cgi:33
1655 msgid ""
1656 "DPMS enables power saving behaviour of monitors when the computer is not in "
1657 "use."
1658 msgstr ""
1660 #: powersaving.cgi:54
1661 msgid "Identifier"
1662 msgstr ""
1664 #: powersaving.cgi:55
1665 #, fuzzy
1666 msgid "Vendor name"
1667 msgstr "Nazwa użytkownika:"
1669 #: powersaving.cgi:56 powersaving.cgi:137
1670 #, fuzzy
1671 msgid "Model name"
1672 msgstr "Nazwa użytkownika:"
1674 #: powersaving.cgi:57
1675 msgid "DPMS enabled"
1676 msgstr ""
1678 #: powersaving.cgi:86
1679 msgid "DPMS times (in minutes):"
1680 msgstr ""
1682 #: powersaving.cgi:99
1683 #, fuzzy
1684 msgid "Manual edit"
1685 msgstr "Ręczna Edycja"
1687 #: powersaving.cgi:129
1688 msgid "CPU"
1689 msgstr ""
1691 #: powersaving.cgi:131
1692 msgid ""
1693 "CPU frequency scaling enables the operating system to scale the CPU "
1694 "frequency up or down in order to save power. CPU frequencies can be scaled "
1695 "automatically depending on the system load, in response to ACPI events, or "
1696 "manually by userspace programs."
1697 msgstr ""
1699 #: powersaving.cgi:138
1700 msgid "Current frequency"
1701 msgstr ""
1703 #: powersaving.cgi:139
1704 msgid "Current driver"
1705 msgstr ""
1707 #: powersaving.cgi:140
1708 msgid "Current governor"
1709 msgstr ""
1711 #: styles/default/header.html:35
1712 #, fuzzy
1713 msgid "Confirm break"
1714 msgstr "Konfiguruj"
1716 #: styles/default/header.html:48
1717 msgid "Processes"
1718 msgstr "Uruchomione procesy"
1720 #: styles/default/header.html:50
1721 msgid "Create Report"
1722 msgstr "Utwórz raport"
1724 #: styles/default/header.html:58
1725 msgid "Config file"
1726 msgstr "Plik konfiguracyjny"
1728 #: styles/default/header.html:59
1729 msgid "Ethernet"
1730 msgstr "Sieć przewodowa"
1732 #: styles/default/header.html:60
1733 msgid "Wireless"
1734 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
1736 #: styles/default/header.html:104
1737 msgid "Users"
1738 msgstr "Użytkownicy"
1740 #: styles/default/header.html:105
1741 msgid "Groups"
1742 msgstr "Grupy"
1744 #: styles/default/header.html:106
1745 msgid "Tweaks"
1746 msgstr ""
1748 #: styles/default/header.html:122
1749 msgid "Some features are disabled."
1750 msgstr ""
1752 #: styles/default/header.html:127
1753 msgid "You are logged in to the TazPanel as user %s."
1754 msgstr ""
1756 #: styles/default/header.html:128
1757 msgid "Click to re-login."
1758 msgstr ""
1760 #: styles/default/header.html:138
1761 msgid "Copyright"
1762 msgstr "Copyright"
1764 #: styles/default/header.html:140
1765 msgid "BSD License"
1766 msgstr "Licencja BSD"
1768 #~ msgid "TazPanel is already running."
1769 #~ msgstr "TazPanel jest już uruchomiony."
1771 #~ msgid "Starting TazPanel web server on port %d..."
1772 #~ msgstr "Uruchamianie web serwera TazPanel na porcie %d..."
1774 #~ msgid "TazPanel Authentication - Default: root:root"
1775 #~ msgstr "Autoryzacja dostępu do TazPanel - domyślnie: root:root"
1777 #~ msgid "TazPanel is not running."
1778 #~ msgstr "TazPanel nie jest uruchomiony."
1780 #~ msgid "Stopping TazPanel web server..."
1781 #~ msgstr "Zatrzymywanie web serwera TazPanel..."
1783 #, fuzzy
1784 #~ msgid "Groups management"
1785 #~ msgstr "Nazwa Grupy:"
1787 #~ msgid "Networking"
1788 #~ msgstr "Sieć i połączenia sieciowe"
1790 #~ msgid "Changing password for TazPanel"
1791 #~ msgstr "Zmienianie hasła do TazPanelu"
1793 #~ msgid "Password changed successfully"
1794 #~ msgstr "Hasło zmienione pomyślnie"
1796 #~ msgid "Access point"
1797 #~ msgstr "Punkt dostępowy"
1799 #~ msgid "Panel password:"
1800 #~ msgstr "Hasło do Panelu:"
1802 #~ msgid "Small terminal emulator, commands options are supported."
1803 #~ msgstr "Niewielki emulator terminala, opcje poleceń są obsługiwane."
1805 #~ msgid "Commands: %s"
1806 #~ msgstr "Polecenia: %s"
1808 #~ msgid "Unknown command: %s"
1809 #~ msgstr "Nieznane polecenie: %s"
1811 #~ msgid "View report"
1812 #~ msgstr "Zobacz raport"
1814 #~ msgid "Host: %s"
1815 #~ msgstr "Host: %s"
1817 #~ msgid "Quality"
1818 #~ msgstr "Jakość"
1820 #~ msgid "Setting up IP..."
1821 #~ msgstr "Konfigurowanie IP..."
1823 #~ msgid "Value"
1824 #~ msgstr "Wartość"
1826 #~ msgid "Activate (static)"
1827 #~ msgstr "Aktywuj (statyczny)"
1829 #~ msgid "Activate (DHCP)"
1830 #~ msgstr "Aktywuj (DHCP)"
1832 #~ msgid "Wifi name (ESSID)"
1833 #~ msgstr "Nazwa Wifi (ESSID)"
1835 #~ msgid "Password (Wifi key)"
1836 #~ msgstr "Hasło (Klucz Wifi)"
1838 #~ msgid "Encryption type"
1839 #~ msgstr "Typ szyfrowania"
1841 #~ msgid "Edit hosts"
1842 #~ msgstr "Edytuj hosts"
1844 #~ msgid "Change hostname"
1845 #~ msgstr "Zmień nazwę hosta"
1847 #~ msgid "Edit script"
1848 #~ msgstr "Edytuj skrypt"
1850 #~ msgid "Console keymap"
1851 #~ msgstr "Układ klawiatury konsoli"