tazlito rev 322

Add Polish translations (thanks Pawel Pyrczak)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Thu Jul 25 03:58:57 2013 +0300 (2013-07-25)
parents d62d8b8885f6
children 6c50086f39bb
files Makefile po/tazlito-wiz/pl.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Sun Jun 30 21:12:33 2013 +0200
   1.2 +++ b/Makefile	Thu Jul 25 03:58:57 2013 +0300
   1.3 @@ -4,7 +4,7 @@
   1.4 SBINDIR?=/sbin
   1.5 PREFIX?=/usr
   1.6 DOCDIR?=/usr/share/doc
   1.7 -LINGUAS?=el es_AR fr pt_BR
   1.8 +LINGUAS?=el es_AR fr pl pt_BR
   1.9 
  1.10 all:
  1.11 
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/po/tazlito-wiz/pl.po	Thu Jul 25 03:58:57 2013 +0300
   2.3 @@ -0,0 +1,97 @@
   2.4 +# Polish translation for TazLito Wiz package.
   2.5 +# Copyright (C) 2013 SliTaz
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the TazLito Wiz package.
   2.7 +# Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
   2.8 +#
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: TazLito Wiz\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2012-07-01 22:34+0000\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:36+0100\n"
  2.15 +"Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
  2.16 +"Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
  2.17 +"Language: pl\n"
  2.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.19 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.21 +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  2.22 +"X-Poedit-Language: Polish\n"
  2.23 +"X-Poedit-Country: POLAND\n"
  2.24 +"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
  2.25 +
  2.26 +#: tazlito-wiz:47
  2.27 +msgid "Edit the distro packages list"
  2.28 +msgstr "Edycja listy pakietów dystrybucji"
  2.29 +
  2.30 +#: tazlito-wiz:56
  2.31 +msgid "SliTaz Live system creator wizard"
  2.32 +msgstr "Asystent Generowania systemu SliTaz Live"
  2.33 +
  2.34 +#: tazlito-wiz:58
  2.35 +msgid "Distro name:"
  2.36 +msgstr "Nazwa dystrybucji:"
  2.37 +
  2.38 +#: tazlito-wiz:59
  2.39 +msgid "Based on:"
  2.40 +msgstr "Bazujący na:"
  2.41 +
  2.42 +#: tazlito-wiz:79
  2.43 +msgid "Getting flavor file and packages list..."
  2.44 +msgstr "Pobieranie pliku konfiguracyjnego i listy pakietów..."
  2.45 +
  2.46 +#: tazlito-wiz:97
  2.47 +#, sh-format
  2.48 +msgid "Packages - The $skel has $pkgs packages"
  2.49 +msgstr "Pakiety - $skel posiada $pkgs pakietów"
  2.50 +
  2.51 +#: tazlito-wiz:99
  2.52 +msgid "Additional packages separated by space or by line:"
  2.53 +msgstr "Dodatkowe pakiety oddzielone spacją, albo nową linią:"
  2.54 +
  2.55 +#: tazlito-wiz:100
  2.56 +msgid "Edit packages list"
  2.57 +msgstr "Edycja listy pakietów"
  2.58 +
  2.59 +#: tazlito-wiz:126
  2.60 +msgid "SliTaz desktop wallpaper"
  2.61 +msgstr "Tapeta pulpitu SliTaz"
  2.62 +
  2.63 +#: tazlito-wiz:128
  2.64 +msgid "Wallpaper JPG image:"
  2.65 +msgstr "Obraz JPG tapety:"
  2.66 +
  2.67 +#: tazlito-wiz:148
  2.68 +msgid ""
  2.69 +"\n"
  2.70 +"Now it's time to generate the distro. Last chance to start over or stop. Creating a Live system uses quite a lot of resources and takes some time.\n"
  2.71 +"Note you can still add some files to the SliTaz root filesystem or on the cdrom."
  2.72 +msgstr ""
  2.73 +"\n"
  2.74 +"Teraz przyszedł czas na wygenerowanie dystrybucji. Ostatnia szansta na wystartowanie albo rezygnację. Podczas tworzenia systemu Live zużywane\n"
  2.75 +"są znaczne zasoby systemu i twa to jakiś czas. Nadal możesz dodać pliki do systemu plików SliTaz albo na cdrom."
  2.76 +
  2.77 +#: tazlito-wiz:153
  2.78 +msgid "<b>Generate the distribution</b>"
  2.79 +msgstr "<b>Wygeneruj dystrybucję</b>"
  2.80 +
  2.81 +#: tazlito-wiz:167
  2.82 +msgid "Building the Live system..."
  2.83 +msgstr "Budowanie systemu Live..."
  2.84 +
  2.85 +#: tazlito-wiz:176
  2.86 +msgid "Live system summary"
  2.87 +msgstr "Podsumowanie systemu Live"
  2.88 +
  2.89 +#: tazlito-wiz:178
  2.90 +msgid "Generated ISO "
  2.91 +msgstr "Wygenerowane ISO"
  2.92 +
  2.93 +#: tazlito-wiz:179
  2.94 +msgid "Image size"
  2.95 +msgstr "Rozmiar obrazu"
  2.96 +
  2.97 +#: tazlito-wiz:180
  2.98 +msgid "Uncompressed size"
  2.99 +msgstr "Rozmiar nieskompresowany"
  2.100 +