Βοήθεια για το SliTaz Pizza

Διεργασία Build

Κατ' αρχήν, πρέπει να επιλέξετε το όνομα της διανομής, δώστε μια σύντομη περιγραφή και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, έτσι ώστε το Pizza να μπορεί να σας ειδοποιεί, όταν τα αρχεία ISO θα έχουν χτιστεί, ή σε περίπτωση που η διαδικασία κτισίματος απέτυχε. Πρέπει, επίσης, να επιλέξετε ένα σκελετό, πάνω στον οποίο να βασίσετε την παραμετροποιημένη σας διανομή. Στη συνέχεια, προσθέστε μερικά πακέτα και ακολουθήστε τα βήματα. Όταν θα κάνετε την επικύρωση του build, τότε το Pizza θα δημιουργήσει ένα αρχείο tarball με όλα τα δικά σας flavors και θα το προσθέσει στην ουρά των build, ώστε το αρχείο tarball να μπορεί να μεταφορτωθεί απ' ευθείας. Όταν το δικό σας flavor θα έχει χτιστεί, θα λάβετε ενα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα εμφανίζεται στη βασική σελίδα του Pizza, αλλά και στη ροή RSS.