slitaz-base-files rev 201

Add Swedish translations (thanks Emil Eklund)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Sat Jul 14 16:27:46 2012 +0000 (2012-07-14)
parents f3f0e8f686dc
children 87e1991eb04b
files Makefile po/sv.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Sun Jul 01 19:03:44 2012 +0000
   1.2 +++ b/Makefile	Sat Jul 14 16:27:46 2012 +0000
   1.3 @@ -3,7 +3,7 @@
   1.4 
   1.5 PACKAGE=slitaz-base
   1.6 PREFIX?=/usr
   1.7 -LINGUAS?=el fr ru
   1.8 +LINGUAS?=el fr ru sv
   1.9 
  1.10 all: help
  1.11 
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/po/sv.po	Sat Jul 14 16:27:46 2012 +0000
   2.3 @@ -0,0 +1,124 @@
   2.4 +# Swedish translations for SliTaz Base package.
   2.5 +# Copyright (C) 2012 SliTaz Association
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the SliTaz Base package.
   2.7 +# Emil Eklund <emileklund123@gmail.com>, 2012.
   2.8 +#
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: SliTaz Base\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2012-07-01 18:58+0000\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2012-07-10 18:24-0000\n"
  2.15 +"Last-Translator: Emil Eklund <emileklund123@gmail.com>\n"
  2.16 +"Language-Team: Swedish\n"
  2.17 +"Language: sv\n"
  2.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.19 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.21 +"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2.22 +
  2.23 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:25
  2.24 +msgid "Done"
  2.25 +msgstr "Klar"
  2.26 +
  2.27 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:26
  2.28 +msgid "Failed"
  2.29 +msgstr "Avta"
  2.30 +
  2.31 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:155
  2.32 +msgid "You must be root to execute:"
  2.33 +msgstr "Du måste vara root-användare för att utföra:"
  2.34 +
  2.35 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:168
  2.36 +msgid "y"
  2.37 +msgstr "j"
  2.38 +
  2.39 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:169
  2.40 +msgid "Y"
  2.41 +msgstr "J"
  2.42 +
  2.43 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:170
  2.44 +msgid "n"
  2.45 +msgstr "n"
  2.46 +
  2.47 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:171
  2.48 +msgid "N"
  2.49 +msgstr "N"
  2.50 +
  2.51 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:33
  2.52 +msgid "Mirror is unreachable"
  2.53 +msgstr "Spegeln går inte att nå"
  2.54 +
  2.55 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:37
  2.56 +msgid "Mirror is up-to-date"
  2.57 +msgstr "Spegeln är up-to-date"
  2.58 +
  2.59 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:46
  2.60 +#, sh-format
  2.61 +msgid "Missing receipt: $receipt"
  2.62 +msgstr "Recept saknas: $receipt"
  2.63 +
  2.64 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:66
  2.65 +#, sh-format
  2.66 +msgid "$file is not a tazpkg. Exiting"
  2.67 +msgstr "$file är inte en taxpkg. Avslutar."
  2.68 +
  2.69 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:17 rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:24
  2.70 +msgid "CGI SHell Environment"
  2.71 +msgstr "CGI SHell Environment"
  2.72 +
  2.73 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:30
  2.74 +msgid ""
  2.75 +"Welcome to the SliTaz web server CGI Shell environment. Let the power of "
  2.76 +"SHell script meet the web! Here you can check HTTP info and try some "
  2.77 +"requests."
  2.78 +msgstr ""
  2.79 +"Välkommen till Slitaz web server CGI Shell environment. Låt kraften av SHell "
  2.80 +"skript möta webben! Här kan du kolla HTTP info och pröva några kommandon."
  2.81 +
  2.82 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:34
  2.83 +msgid ""
  2.84 +"Including /usr/lib/slitaz/httphelper.sh in your scripts lets you use PHP-"
  2.85 +"like syntax such as: $(GET var)"
  2.86 +msgstr ""
  2.87 +"Att inkludera /usr/lib/slitaz/httphelper.sh i dina skript tillåter dig att "
  2.88 +"se PHP-aktiga syntax så som: $(GET var)"
  2.89 +
  2.90 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:37
  2.91 +msgid "QUERY_STRING test:"
  2.92 +msgstr "QUERY_STRING test:"
  2.93 +
  2.94 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:42
  2.95 +msgid "HTTP Info"
  2.96 +msgstr "HTTP info"
  2.97 +
  2.98 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:47
  2.99 +msgid "HTTP Helper"
  2.100 +msgstr "HTTP hjälpare"
  2.101 +
  2.102 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/index.cgi:15 rootfs/var/www/cgi-bin/index.cgi:22
  2.103 +#, sh-format
  2.104 +msgid "Index of $QUERY_STRING"
  2.105 +msgstr "Början av $QUERY_STRING"
  2.106 +
  2.107 +#: rootfs/usr/bin/man:15
  2.108 +msgid "Missing Retawq web browser..."
  2.109 +msgstr "Saknar webbläsaren Retawq..."
  2.110 +
  2.111 +#: rootfs/usr/bin/man:16
  2.112 +msgid "Please run: su -c 'tazpkg get-install retawq'"
  2.113 +msgstr "Var god kör: su -c 'tazpkg get-install retawq'"
  2.114 +
  2.115 +#: rootfs/usr/bin/man:28
  2.116 +msgid "<b>Usage:</b> man [section] command"
  2.117 +msgstr "<b>Användning:</b> man [sektion] kommando"
  2.118 +
  2.119 +#: rootfs/usr/bin/man:39
  2.120 +#, sh-format
  2.121 +msgid "in section $SECTION"
  2.122 +msgstr "i sektion $SECTION"
  2.123 +
  2.124 +#: rootfs/usr/bin/man:80
  2.125 +#, sh-format
  2.126 +msgid "No manual entry for $TOPIC$MSG"
  2.127 +msgstr "Inget manualinlägg för $TOPIC$MSG"