slitaz-base-files rev 218

Add Polish translations (thanks Pawel Pyrczak)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Thu Jul 25 03:54:11 2013 +0300 (2013-07-25)
parents 814c0059f6f8
children b2311939ad7e
files Makefile po/pl.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Sat May 04 17:56:09 2013 +0000
   1.2 +++ b/Makefile	Thu Jul 25 03:54:11 2013 +0300
   1.3 @@ -3,7 +3,7 @@
   1.4 
   1.5 PACKAGE=slitaz-base
   1.6 PREFIX?=/usr
   1.7 -LINGUAS?=el es_AR fr pt_BR ru sv
   1.8 +LINGUAS?=el es_AR fr pl pt_BR ru sv
   1.9 
  1.10 all: help
  1.11 
  1.12 @@ -14,10 +14,10 @@
  1.13 
  1.14 pot:
  1.15 	xgettext -o po/$(PACKAGE).pot -L Shell --package-name="SliTaz Base" \
  1.16 -		--copyright-holder="SliTaz Association" -k -klgettext \
  1.17 +		--copyright-holder="SliTaz" -k -klgettext \
  1.18 		./rootfs/lib/libtaz.sh
  1.19 	xgettext -j -o po/$(PACKAGE).pot -L Shell --package-name="SliTaz Base" \
  1.20 -		--copyright-holder="SliTaz Association" \
  1.21 +		--copyright-holder="SliTaz" \
  1.22 		./rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh \
  1.23 		./rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh \
  1.24 		./rootfs/var/www/cgi-bin/index.cgi \
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/po/pl.po	Thu Jul 25 03:54:11 2013 +0300
   2.3 @@ -0,0 +1,121 @@
   2.4 +# Polish translation for SliTaz Base package.
   2.5 +# Copyright (C) YEAR SliTaz Association
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the SliTaz Base package.
   2.7 +# Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
   2.8 +#
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: SliTaz Base\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2012-07-01 18:58+0000\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:34+0100\n"
  2.15 +"Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
  2.16 +"Language-Team: \n"
  2.17 +"Language: pl\n"
  2.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.19 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.21 +"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  2.22 +"X-Poedit-Language: Polish\n"
  2.23 +"X-Poedit-Country: POLAND\n"
  2.24 +"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
  2.25 +
  2.26 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:25
  2.27 +msgid "Done"
  2.28 +msgstr "Zakończono"
  2.29 +
  2.30 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:26
  2.31 +msgid "Failed"
  2.32 +msgstr "Niepowodzenie"
  2.33 +
  2.34 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:155
  2.35 +msgid "You must be root to execute:"
  2.36 +msgstr "Musisz być administratorem (root) aby wykonać:"
  2.37 +
  2.38 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:168
  2.39 +msgid "y"
  2.40 +msgstr "t"
  2.41 +
  2.42 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:169
  2.43 +msgid "Y"
  2.44 +msgstr "T"
  2.45 +
  2.46 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:170
  2.47 +msgid "n"
  2.48 +msgstr "n"
  2.49 +
  2.50 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:171
  2.51 +msgid "N"
  2.52 +msgstr "N"
  2.53 +
  2.54 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:33
  2.55 +msgid "Mirror is unreachable"
  2.56 +msgstr "Serwer lustrzany jest nieosiągalny"
  2.57 +
  2.58 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:37
  2.59 +msgid "Mirror is up-to-date"
  2.60 +msgstr "Serwer lustrzany jest aktualny"
  2.61 +
  2.62 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:46
  2.63 +#, sh-format
  2.64 +msgid "Missing receipt: $receipt"
  2.65 +msgstr "Brakująca recepta: $receipt"
  2.66 +
  2.67 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:66
  2.68 +#, sh-format
  2.69 +msgid "$file is not a tazpkg. Exiting"
  2.70 +msgstr "$file nie jest plikiem tazpkg. Kończenie pracy"
  2.71 +
  2.72 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:17
  2.73 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:24
  2.74 +msgid "CGI SHell Environment"
  2.75 +msgstr "Środowisko CGI SHell"
  2.76 +
  2.77 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:30
  2.78 +msgid "Welcome to the SliTaz web server CGI Shell environment. Let the power of SHell script meet the web! Here you can check HTTP info and try some requests."
  2.79 +msgstr "Witamy w środowisku CGI SHell serwera web SliTaz. Niech siła skryptów SHell pozna sieć ! Tu może sprawdzić informacje HTTP, i spróbować wykonać kilka zapytań."
  2.80 +
  2.81 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:34
  2.82 +msgid "Including /usr/lib/slitaz/httphelper.sh in your scripts lets you use PHP-like syntax such as: $(GET var)"
  2.83 +msgstr "Dołączanie /usr/lib/slitaz/httphelper.sh do twoich skryptów pozwoli używać składnie podobną do PHP, taką jak: $(GET var)"
  2.84 +
  2.85 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:37
  2.86 +msgid "QUERY_STRING test:"
  2.87 +msgstr "Test QUERY_STRING:"
  2.88 +
  2.89 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:42
  2.90 +msgid "HTTP Info"
  2.91 +msgstr "HTTP Info"
  2.92 +
  2.93 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:47
  2.94 +msgid "HTTP Helper"
  2.95 +msgstr "HTTP Helper"
  2.96 +
  2.97 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/index.cgi:15
  2.98 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/index.cgi:22
  2.99 +#, sh-format
  2.100 +msgid "Index of $QUERY_STRING"
  2.101 +msgstr "Indeks $QUERY_STRING"
  2.102 +
  2.103 +#: rootfs/usr/bin/man:15
  2.104 +msgid "Missing Retawq web browser..."
  2.105 +msgstr "Brakuje przeglądarki internetowej Retawq..."
  2.106 +
  2.107 +#: rootfs/usr/bin/man:16
  2.108 +msgid "Please run: su -c 'tazpkg get-install retawq'"
  2.109 +msgstr "Proszę uruchomić: su -c 'tazpkg get-install retawq'"
  2.110 +
  2.111 +#: rootfs/usr/bin/man:28
  2.112 +msgid "<b>Usage:</b> man [section] command"
  2.113 +msgstr "<b>Użycie:</b> man [section] command"
  2.114 +
  2.115 +#: rootfs/usr/bin/man:39
  2.116 +#, sh-format
  2.117 +msgid "in section $SECTION"
  2.118 +msgstr "w sekcji $SECTION"
  2.119 +
  2.120 +#: rootfs/usr/bin/man:80
  2.121 +#, sh-format
  2.122 +msgid "No manual entry for $TOPIC$MSG"
  2.123 +msgstr "Brak ręcznego wpisu dla $TOPIC$MSG"
  2.124 +